قرارداد فروش و نصب آسانسور

فرم اداری

فرم اداری


تبلیغات

تبلیغات

سقف بابل دکbazsazi min

قرارداد فروش و نصب آسانسور

به گزارش طراحی آپارتمان : این قرارداد مابین شرکت مهندسی …………………. به نمایندگی  ………… بازسازی ویلا …………. که در این قرارداد فروشنده نامیده میشود از یک طرف و آقای……………….……………… به نمایندگی از جانب کارفرما که در این قرارداد خریدار نامیده میشود از طرف دیگر در تاریخ ……………………………. به شرح زیر منعقد می گردد.

ads1

ads1

اجرا و ساخت کانال هوا تهیه  * نصب فلاشینگ نما * ساخت و نصب دریچه * ساخت و نصب هود استیل و گالوانیزه *ساخت و نصب پلنیوم باکس * ساخت فلنچ اهنی و گالوانیزه * ساخت کانال های پیش ساخته

 

ماده ۱ ) مشخصات طرفین :

2 ads

۲ ads

فروش متعلقات تهویه * فروش لوله های فلکسیبل * فروش بست های فلکسیبل و رولی * فروش عایق های رولی الاستومریک * فروش انواع فوم ها پلی اتیلن

ادرس: بازار آهن شاد آباد بهاران ۲ مجتمع کوثر بلوک ۳۸ پلاک ۲۴۵ (میرزایی)

الف : فروشنده :

ads 3

ads 3

نام :……………………    نام خانوادگی : ……………………..    نام پدر : ……………..   شماره شناسنامه: ………….

lsf min

آدرس : ……………………………………………………….

تبلیغات

تبلیغات

تلفن تماس : ………………

استخر min

فکس ……………………

ب  )  خریدار :

نام :                                       نام خانوادگی :                                          نام پدر :                    شماره شناسنامه :

آدرس :

تلفن تماس :

فکس :

ماده ۲ ) موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از فروش ، نصب و راه اندازی …………. دستگاه آسانسور که مشخصات فنی آن به شرح پیوست می باشد.

ماده ۳  )  مبلغ قرارداد و شرایط پرداخت :

قیمت کل تجهیزات با مشخصات مندرج در ماده ۲ به انضمام هزینه عملیات نصب و راه اندازی  با احتساب     ماه دوره گارانتی به مبلغ                                        ریال می باشد. مبلغ فوق به شرح زیر به فروشنده پرداخت می گردد.

درصد مبلغ کل قرارداد معادل                                  ریال به عنوان پیش پرداخت در زمان عقد قرارداد

درصد مبلغ کل قرارداد معادل                                  ریال  به تاریخ

درصد مبلغ کل قرارداد معادل                                  ریال به تاریخ

۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد به عنوان حسن انجام کار معادل                                  ریال پس از راه اندازی و اخذ گواهی استاندارد در یافت می گردد.

ماده ۴ ) مدت زمان قرارداد:

مدت زمان اجراء و راه اندازی دستگاه / دستگاههای                      از تاریخ نفوذ قرارداد به مدت          روز می باشد.

تبصره ۱ ) نفوذ قرارداد از تارخ دریافت پیش پرداخت و چک های مراحل بعدی قرارداد می باشد.

ماده ۵  )  تعهدات فروشنده و پیمانکار :

۱ –  فروشنده متعهد می گردد کلیه تجهیزات را به صورت سالم و بدون نقص نصب و دستگاه …………………… را مطابق با موارد درخواستی راه اندازی نماید .

۲ –  فروشنده متعهد می گردد کلیه معایب و نواقص احتمالی قطعات را که ناشی از عملیات نصب باشد برطرف کرده و دستگاه را برای تحویل آماده نماید.

۳   فروشنده دستگاه ……………….. را به مدت       سال گارانتی  و به مدت ۱۵ سال به عنوان خدمات پس از فروش تعهد می نماید. خرابیها و مواردی که ناشی از نوسانات برق ، عدم استفاده  صحیح ،  دستکاری توسط افرادمتفرقه وعدم پرداخت بموقع هزینه ها  باشد مشمول تعهدات گارانتی نخواهد بود .

۴ –   فروشنده تعهد می نماید ضمن رعایت مفاد این قرارداد همکاری های لازم را در طول کار با خریدار به عمل آورد.

۵ خریدار متعهد می گردد مبالغ را مطابق شرایط پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت بموقع مبالغ قرارداد فروشنده تعهدی در قبال قرارداد نخواهد داشت و خریدار بایستی خسارات وارده را به پیمانکار را پرداخت نماید.

۶ پیمانکار متعهد است بعد از نافذ شدن قرارداد نسبت به ارائه جزئییات فنی جهت آماده سازی بستر کار که بایستی از طرف کارفرما انجام گیرد اقدامات لازم اقدام نماید.

۷ –  اجازه بهره برداری از آسانسور منوط بر تسویه حساب با پیمانکار و پس از اخذ گواهی استاندارد می باشد.در صورت استفاده از آسانسور تا قبل دریافت گواهی استاندارد تمامی مسئولییت های آن به عهده کارفرما می باشد.

۸ پیمانکار متعهد است از زمان شروع عملیات نصب مطابق برنامه ریزی ارائه شده کار را به اتمام برساند و دستگاه مورد قرارداد را در شرایط کاملاً مناسب و مطابق ضوابط استاندارد نصب و راه اندازی نماید و گواهی مربوطه را دریافت نماید.در صورت وجود هرگونه نواقص و معایب ساختمانی از نظر استاندارد رفع کلیه معایب فوق به عهده کارفرما می باشد.

۹ پیمانکار موظف می گردد جهت اجرای صحیح کار از افراد مجرب استفاده نامید.

۱۰ –  انجام کلیه امور ساختمانی ، تهیه و تامین جرثقیل در صورت نیاز ، تامین برق مورد نیاز در محل موتورخانه ، عملیات آهن کشی ، اجرای فونداسیون ها و تحویل وتخلیه تجهیزات در محل کار به عهده خریدار می باشد.مگر اینکه توافق طرفین جهت انجام آن توسط پیمانکار حاصل گردد و موارد در قرارداد فی مابین ذکر گردد.

۱۱ – مسئولیت حفظ و نگهداری از تجهیزات از زمان ورود به ساختمان جهت نصب و  پس از آن به عهده خریدار می باشد.

۱۲ –  کارفرما تعهد می نماید از ورود اشخاص متفرقه به محیط کارو دستکاری دستگاه توسط افراد متفرقه در زمان نصب و دوره گارانتی ممانعت بعمل آورد.

۱۳ –  خریدار متعهد می گردد ضمن رعایت مفاد این قرارداد همکاری های لازم را در طول کار با خریدار به عمل آورد.

۱۴ – خریدار متعهد می گردد پس از تحویل نهائی دستگاه نسبت به انعقاد قرارداد سرویس و نگهداری دستگاه با فروشنده اقدام نماید.

۱۵ خریدار متعهد میگردد محل های کار را به موقع آماده و در اختیار پیمانکار قراردهد. اگر چنانچه بنا به دلایلی اعم از تعطیلی پروژه ، تاخیر در اجرای پروژه ، آماده نبودن محل کار جهت نصب تجهیزات مورد قرارداد و یا به هر دلیل دیگر انجام کار در مدت زمان قرارداد امکان پذیر نباشد و همچنین در صورتی که مبالغ مربوطه در زمان مقرر پرداخت نگردد  به  ازای هر ماه تاخیر مقدار ۳%  بر کار باقیمانده و یا به مبالغ پرداخت نشده اضافه خواهد شد.کارفرما متعهد میشود خسارت فوق را به پیمانکار پرداخت نماید.

ماده۶  )حل اختلاف :

در صورت بروز اختلاف برای حل آن کارشناس مرضی الطرفین تعیین می گردد. در صورتی که اختلاف برطرف نگردد موضوع از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری می باشد.

ماده ۷ )  سایر شرایط قرارداد :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ماده ۸)  اسناد قرارداد :

اسناد این قرارداد ، قرارداد موجود و کلیه توافق های حین انجام آن خواهد بود .

این قرارداد در دو نسخه که هر دو حکم واحد را دارند تنظیم و مبادله گردید .

                                             با آرزوی موفقیت

    خریدار :                                                                                                    فروشنده :

                                                                           

پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

نقاشی ساختمان در نظرآباد

نقاشی سه بعدی ساختمان ساده

نقاشی ساختمان به زبان ساده

نقاشی ساختمان به روش ساده

جواز minkanaf min

تبلیغات

تبلیغات

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!