فرم اداری

فرم اداری


قرارداد دیوار جدا کننده

این قرارداد در تاریخ ………….. فیمابین شرکت ……….. به نمایندگی ……lsf…… به نشانی……………. تلفن ………….. که در این قرارداد فروشنده  نامیده می شود از یکطرف و آقای ……………. فرزند…………… به شماره شناسنامه ……….. صادره از ……… و به نشانی………………… تلفن ……….که از طرف دیگر خریدار نامیده میشود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجراء میباشد.

ماده یک – موضوع قرارداد

عبارت است از تامین مصالح ، ساخت ، نصب دیوار جدا کننده W111 کناف با سازه C70-U70 و یک لایه پانل گچی RG از هر سمت با عایق پشم سنگ و تمام وسایل نصب و نوار مربوط مطابق نقشه ها ، مشخصات فنی ارائه شده از   طرف فروشنده.

ماده دو- اسناد و مدارک قرارداد

۲-۱- قرارداد حاضر

۲-۲- برنامه زمان بندی ارائه شده توسط پیمانکار .

۲-۳- دستور کارهایی که در حین اجرا به پیمانکار ابلاغ می شود .

 ماده سه – مبلغ قرارداد

 مبلغ کلی قرارداد بر اساس پیشنهاد قیمت فروشنده                ریال می باشد که هچگونه تعدیلی به این مبلغ تعلق نخوااهد گرفت مطابق نرخنامه ذیل :

صفحات روکش دار گچی RG15-1200-3000mmمتر مربعی                                      ریال

سازه گالوانیزه استاد C70 هر متر طول                                                                        ریال

عایق پشم سنگ با روکش کاغذ کرافت به ضخامت ۵۰ میلیمتر هر متر مربع                           ریال

پیچ و رول پلاک K6/35 هر عدد                                                                             ریال

میخ و چاشنی هیلتی DX450 هر عدد                                                           ریال

میخ پرچ  ۸*۴  هر عدد                                                                               ریال .

پیچ مخصوص ۵/۲ کناف ایران هر عدد                                                            ریال .

بتونه مخصوص درزگیری کیلوئی                                                                     ریال .

نوار و درزگیر فایبرگلاس مش هر متر طول                                                         ریال .

نوار عایق هر متر طول                                                                                 ریال .

چهارچوب فرانسوی هر عدد                                                                           ریال .

لولا در ب هر عدد                                                                                      ریال .

رول بولت K6/45 هر عدد                                                                          ریال

تبصره یک –  سطوح بازشو از قبیل دریچه های بازدید ، روشنایی ، درب و پنجره در موقع متراژ از کل سطح نصب شده کسر نمی گردد . مبنای محاسبه کار انجام شده در قسمت عمود پیشانی از زیر سقف اصلی می باشد .

تبصره دو- قیمت های ارائه شده جهت سطوح ساده و بدون شکستگی ارائه گردیده است و در صورت ارائه پلان و متراژ دقیق قیمت نهایی پروژه اعلام می گردد .

 ماده چهار – مدت قرارداد     

مدت  قرارداد از تاریخ امضا و دریافت اولین قسط                  روز کاری تعیین گردید و فروشنده متعهد می گردد ظرف مدت                     روز ( باستثنای ایام تعطیلات رسمی ) کلیه تجهیزات موضوع قرارداد را به محل تعیین شده از طرف خریدار حمل نماید .

ماده پنج – نحوه پرداخت  

۵-۱-   ۶۰ درصد از مبلغ قرارداد معادل               ریال بعنوان پیش پرداخت در هنگام عقد قرارداد از خریدار دریافت و در قبال آن یک فقره چک به شماره                  عهده بانک                        معادل مبلغ پیش پرداخت بعنوان تضمین پیش پرداخت به خریدار ارائه می گردد که در تاریخ خاتمه قرارداد عینا به فروشنده مسترد می شود .

۵-۲-  ۲۰ در صد از مبلغ قرارداد معادل          ریال پس از حمل کامل تجهیزات به محل خریدار دریافت می گردد

۵-۳-   ۲۰ درصد از مبلغ قرارداد معادل               ریال پس از تحویل کامل موضوع قرارداد طی صورتجلسه تنظیمی که به امضاء نمایندگان فروشنده و خریدار رسیده باشد ، دریافت می گردد و فروشنده معادل ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد طی یک فقره چک به مبلغ             ریال جهت حسن انجام کار به خریدار ارائه داده که پس از مدت ۳۰ روز از زمان تحویل و امضاء صورتجلسه اتمام پروژه و رضایت خریدار عینا به فروشنده مسترد می گردد .

 ماده شش – تعهدات فروشنده

۶-۱- فروشنده متعهد است تجهیزات مورد سفارش خریدار را در محل شرکت و در مقابل اخذ رسید به نماینده شرکت تحویل نماید .

۶-۲- فروشنده متعهد است کلیه تجهیزات مورد سفارش را مطابق با طرح و کیفیت نمونه ارائه شده و مطابق با نقشه ها و مشخصات فنی و استانداردهای قابل قبول به خریدار تحویل نماید .

۶-۳- فروشنده متعهد می گردد در صورتی که مشمول فورس ماژور موضوع ماده نه این قرارداد نباشد به به ازای هر روز تاخیر معادل                  ریال از مبلغ قرارداد را به عنوان خسارت تاخیر انجام تعهد به خریدار پرداخت نماید

۶-۴- فروشنده اعلام می دارد که با بازدید از نقشه ها و محل کار در مورد نحوه اجرای کار و خصوصیات ، محل و شرایط اقلیمی شرکت خریدار و همچنین کلیه اطلاعاتی که لازم داشته است آکاهی کامل حاصل نموده و با بصیرت کامل اقدام به امضاء این قرارداد و قبول تعهدات در آن نموده است .

۶-۵- فروشنده متعهد می گردد با دقت کلیه نقشه ها رویت نموده و به هنگام اجرای کار چنانچه با اشکال و یا ایرادی برخورد نماید در اسرع وقت کتبا به اطلاع خریدار رسانده و پیگیر رفع اشکال باشد و به هر صورت فروشنده مسئول اجرای صحیح موضوع قرارداد خواهد بود .

۶-۶- فروشنده متعهد می گردد که مورد اجراء را به نحو احسن و مطابق نقشه ها و استانداردهای قابل قبول در مدت زمان تعیین شده به اتمام رساند .

۶-۷- تامین کلیه نیروی انسانی مورد نیاز ، ابزارآلات و مواد اولیه برای اجرای کار تماما به عهده فروشنده می باشد و خریدار هیچگونه مسئولیتی در قبال نیروهای اعزامی فروشنده به مقابل سازمانهای ذیربط ندارد .

۶-۸- کلیه هزینه ایاب و ذهاب و بارگیری و بسته بندی از محل کارخانه تا محل پروژه به عهده فروشنده خواهد بود و خریدار هیچگونه هزینه دیگری بجز مبالغ مندرج در ماده سه این قرارداد را تقبل نخواهد کرد .

۶-۹- فروشنده می بایستی در تمام مراحل کار راسا در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تایید خریدار نیز باشد حضور داشته باشد .

۶-۱۰- فروشنده مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند . ضمنا رعایت مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان نیز اجباری می باشد .

۶-۱۱-فروشنده موظف می باشد کلیه اجناس و لوازم مصرفی را مطابق با نظر و تایید نماینده خریدار تهیه و از بکار بردن لوازم و تجهیزات درجه ۲ و مغایر با استنانداردهای روز پرهیز نماید .

 ماده هفت –  تعهدات خریدار

۷-۱- خریدار متعهد است کلیه پرداختها را در راس موعد مقرر در ماده ۶ قرارداد پرداخت نماید . در غیر اینصورت فروشنده می تواند از اجرای مرحله بعدی تا دریافت وجه معوقه مرحله فبل خودداری نماید و به ازاء هر روز تاخیر مبلغ                      ریال جریمه تعلق و به مبلغ قرارداد اضافه و معادل زمان تاخیر نیز به مدت قرارداد اضافه خواهد شد

۷-۲- خریدار مکلف است محل اجرای سفارش ساخت را جهت انجام عملیات موضوع قرارداد آماده و تحویل فروشنده نماید و در صورت وجود نواقص یا موانع احتمالی نسبت به رفع نواقص و موانع اقدام نماید .

۷-۳- خریدار متعهد می گردد طی مدت ۲ روز پس از موعد قرارداد نسبت به معرفی کتبی نماینده تام الاختیار خود جهت نظارت بر اجرا و پیگیری مراحل قرارداد تا اتمام پروژه و تحویل آن اقدام نماید .

۷-۴- خریدار متعهد می گردد به موقع جهت بازرسی و تحویل اقلام پس از اعلام فروشنده اقدام نماید .

۷-۵- طبق بازدید کارشناسان فروشنده از موقعیت انجام کار و بررسی نواقص احتمالی و بر حسب یک برنامه زمان بندی خریدار متعهد می گردد طبق این برنامه زمانبندی ، نواقص موجود در محل پروژه را بر طرف نماید .

۷-۶- مسئولیت حفظ و نگهداری مصالح ، قطعات و تجهیزات تحویلی به عهده خریدار می باشد . بدیهی است هرگونه خسارت و ضرر و زیان احتمالی وارده از عهده فروشنده ساقط می باشد .

۷-۷- چنانچه محل انجام پروژه به موقع آماده نگردد و این امر باعث تاخیر اجرای کار شود . یا اینکه فروشنده در حین کار با مانع یا موانعی مواجه گردد که مربوط به خریدار یا محل اجرای سفارش ساخت باشد و رفع موانع مذکور مستلزم ایجاد وقفه یا تاخیر در اجرای کار گردد ، ایام وقفه و یا تاخیر به مدت قرارداد اضافه شده و در هر حال ایام مزبور نباید بیش از ۵ روز باشد . تشخیص آماده نبودن محل یا وجود مانع در محل اجرای پروژه با ذکر دلیل موجه و اعلام کتبی ا ز طرف فروشنده به خریدغار می باشد .

 ماده هشت – گارانتی و خدمات پس از فروش   

۸-۱- تجهیزات و محصولات تحویل شده پروژه به مدت یک سال تحت گارانتی فروشنده می باشد . گارانتی فوق مشمول خسارتهای وارده توسط خریدار نمی باشد .

۸-۲- تجهیزات و محصولات تحویل شده پروزه به مدت سه سال از خدمات پس از فروش فروشنده بهره مند می باشند .

 ماده نه – فورس ماژور ( حوادث قهری و غیر مترقبه)

۹-۱- چنانچه بهر دلیل که خارج از اختیار طرفین قرارداد بوده نظیر جنگ ، زلزله ، سیل …. انجام بخش یا تمامی قرارداد در موعد مقرر میسر نباشد ، با توافق کتبی طرفین می توان به مدت قرارداد اضافه و یا حسب مورد قرارداد را فسخ نمود . قابل ذکر است در صورت فسخ قرارداد کلیه کارهائی که تا تاریخ فسخ قرارداد توسط فروشنده انجام گردیده محاسبه و به فروشنده پرداخت خواهد شد .

تبصره – هرگاه علل فوق الذکر و سایر عللی که خارج از حیطه اختیار هر یک از طرفین قرارداد است ، خریدار .و فروشنده نتواند تعهدات خود را طبق قرارداد انجام دهند عدم انجام تعهدات نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و طرفین

  قرارداد در این خصوص هیچگونه ادعایی نخواهد داشت .

۹-۲- در صورت بروز هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر مواد و یا شرایط نحوه اجرا و انجام قرارداد مراتب ابتدا از طریق توافق فی مابین و در صورت عدم حصول نتیجه ، نظر داور مرضی الطرفین و در نهایت رای مراجع قضائی نافذ خواهد بود .

۹-۳- در صورت فسخ قرارداد از طرف خریدار پس از امضا و قبل و یا پس از ارسال مصالح خریدار موظف به جبران کلیه ضرر و زیان فروشنده شامل هزینه های طراحی و برداشت و برشهای مصالح پروژه می باشد .

 ماده ده

این قرارداد در ده ماده و سه تبصره و در سه نسخه تهیه و تنظیم و در تاریخ    طراحی نما            امضاء و مبادله گردید و هر سه نسخه حکم واحد را دارد .

                              فروشنده                                                                 خریدار

مقالات پیشنهادی برای مطالعه :

ضوابط پارکینگ مورب

آموزش نقاشی ساختمان سه بعدی

طراحی باغ روستایی

آموزش پرسپکتیو به زبان فارسی

ویلاهای پیش ساخته ال اس اف

پتینه با ورق طلا
هزینه ساخت ویلا در طالقان

اصول طراحی کارخانه صنعتی

طراحی و ساخت ویلا در کردان

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهواتس آپتماس