فرم اداری پرداخت درخواست پرداخت وجه

فرم اداری

فرم اداری


 

فرم اداری پرداخت درخواست پرداخت وجه

 

معاونت محترم مالی اداری 

 

خواهشمنداست دستورفرمایید نسبت به پرداخت مبلغ ………………………………………. ریال  (بحروف: ………………………………………………………..) در وجه ……………………………………………. بابت……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

اقدام فرمایند.

 

مدارک پیوست :

۱-   ……………………………………………………………………………………………………….

۲-   ……………………………………………………………………………………………………….

۳-   ……………………………………………………………………………………………………….

 

درخواست کننده:                                                  معاون طرح وبرنامه

نام و امضاء

 

    مدیریت محترم امور مالی :

 

لطفاً دستور رسیدگی و اقدام صادر فرمایید .

معاون مالی و اداری

 

    ارجاع : قیمت ساخت مدرسه

 

 

 

 

 

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :
نقاشی ساختمان پرند

طراحی ویلا اراک

طراحی مدرسه با رویکرد

ساخت کارخانه داروسازی

طراحی شیشه رستوران

طراحی کلاسیک آشپزخانه

صدور جواز ساخت

مشارکت در ساخت پونک

طراحی داخلی باغ ویلا

ساخت سوله صنعتی در اصفهان

 

 

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهواتس آپتماس