خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_usermeta' doesn't exist]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM wp_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID IN (1)

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1' LIMIT 1

طراحی زندان

طراحی زندان


طراحی زندان

به گزارش طراحی باغچه ویلا : از دیرباز طراحی زندان جهت کنترل امنیت اجتماع مورد توجه دولت‎ها و حکومت‎ها بوده است. یکی از دلایل به مجازات رساندن مجرمان، بازدارندگی از وقوع جرم است. در گذشته در طراحی زندان این اصل بیشتر مد نظر بود اما در حال حاضر بازگرداندن مجرم به عنوان یک فرد سالم به جامعه نیز از اهداف زندان‎هاست. به همین خاطر مسائل تربیتی و آموزشی نیز در ساخت زندان در نظر گرفته می‎شود.

طراحی زندان
طراحی زندان

برای ایجاد یک جامعۀ سالم، لازم است تا کسانی که مجرم شناخته شده‎اند، از نظر کیفیت جرم دسته بندی شوند و با توجه به انواع جرم، طراحی زندان جهت بازپروری مجرمان صورت گیرد.

(پیمانکار ساخت ویلا) طبق آیین نامۀ اجرایی سازمان زندان‎ها و اقدامات تامینی و تربیتی، سه نوع زندان باز، نیمه باز و بسته وجود دارد که هر کدام دارای ویژگی‎های امنیتی و مراقبتی خاصی است. زندان‎های باز همان مراکز حرفه آموزی و اشتغال هستند. اردوگاه‎های کاردرمانی و کانون اصلاح و تربیت نیز جزء مراکزی هستند که در طراحی آن‎ها باید به گروه هدف توجه داشت و فضای آن طوری باشد که احساس ترس و ناامنی به بزهکار القا نکند.

طراحی زندان
طراحی زندان

فضاهای آموزشی، تربیتی و فرهنگی در طراحی زندان

( ) در هر صورت زندان، آزادی فرد را محدود می‎کند ولی باید توجه داشت که زندانی به عنوان یک انسان اوقات خود را در زندان چگونه سپری می‎کند؟ زندان می‎تواند محل مناسبی برای آماده کردن فرد برای حضور مجدد در جامعه باشد.

ساخت زندان
ساخت زندان

بسیاری از زندانیان به جهت بلد نبودن کار یا حرفه به انجام جرم روی آورده‎اند. پس طراحی زندان می‎تواند به گونه‎ای باشد که در آن فضایی را به آموزش فنون اختصاص داد. امروزه در ساخت زندان کارگاه‎های حرفه آموزی و اشتغال، کتابخانه، نمازخانه، کلاس‎های درس و مراکز روانشناسی و مشاوره در نظر گرفته می‎شود.

ساخت زندان

این مکان‎ها در انواع زندان‎ها در دایرۀ امنیتی متفاوتی طراحی می‎شوند. مثلا در زندان بسته تمامی مکان‎ها اعم از خوابگاه، هواخوری، کارگاه‎های فنی و حرفه‎ ای و حتی محل اشتغال در طراحی زندان در فضای بسته با ضریب امنیتی بالا قرار می‎گیرند.

ساخت زندان
ساخت زندان

ولی در مراکزی چون اردوگاه‎های کاردرمانی که مختص بازپروری معتادان است ساخت زندان به گونۀ باز است و لازم است تا فضا به گونه‎ای طراحی شود که در عین ایجاد احساس آزادی امکان مراقبت درمانگران را فراهم کند.

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1' LIMIT 1

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_terms' doesn't exist]
SELECT DISTINCT t.term_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (31034) ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_terms' doesn't exist]
SELECT DISTINCT t.term_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (31034) ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.term_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND t.slug IN ('fix-query-by-tags') LIMIT 1

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1' LIMIT 1

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!