از ۰ تا ۱۰۰ ضوابط شهرداری در طراحی معماری

ضوابط شهرداری در طراحی معماری

ضوابط شهرداری در طراحی معماری


ضوابط شهرداری در طراحی معماری

به گزارش ساخت ویلا : ضوابط شهرداری در طراحی معماری درز انقطاع جهت جلوگیری از ضربه ساختمان در اثر نشست یا زلزله به همدیگر می زنند بایستی حتماً از درز انقطاع استفاده شود.

درز انقطاع

درز انقطاع

نحوه محاسبه درز انقطاع

نصف عدد به دست آمده یک صدم ۱/۱۰۰ ارتفاع از روی پی تا بالاترین سقف ساختمان

حداقل میزان درز انقطاع ۵ سانتی متر است.

دیواره حیاط نیازی به درز انقطاع ندارد.

فرض کنید یک ساختمان قرار است در زمینی ساخته شود که این ساختمان ۱۲ متر ارتفاع دارد ( ۴ طبقه با ارتفاع ۳ متر)

روش اول : ضوابط شهرداری در طراحی معماری

سانتیمتر ۶ = H * 0.005 یعنی ارتفاع

نکته :در این فرمول، ارتفاع مفید H می باشد و ۰.۰۰۵ یک عدد ثابت است !

روش دوم : یک صدم ارتفاع ساختمان تقسیم بر ۲

۲ / H*0.01
سانتیمتر۶=۱۲۰۰*۰.۰۱/۲

من خودم معمولا از روش دوم استفاده میکنم مثلا اگر ارتفاع یک ساختمان ۱۶ متر باشد، یک صدم آن را حساب میکنیم که می‌شود ۱۶سانتیمتر و بعد آن را تقسیم بر ۲ میکنیم که میشود ۸ سانتیمتر.

طراحی نما بیشتر بدانید.

اندازه نورگیر

 • اندازه نورگیری ضوابط شهرداری در طراحی معماری نورگیری در قطعات کوچکتر با مساوی ۲۰۰ متر مربع
 • حداقل مساحت برای فضای اصلی معادل ۶ درصد مساحت زمین و حداقل نورگیر ۲ متر الزامیست اتاق های خواب و هال نشیمن و پذیرایی و ناهارخوری
 • حداقل مساحت برای فضاهای فرعی معادل سه درصد مساحت زمین و حداقل بعد نورگیر ۲ متر الزامیست.
 • آشپزخانه و انباری فضای فرعی ضوابط شهرداری در طراحی معماری نورگیری در قطعات بزرگتر از ۲۰۰ متر مربع
 • حداقل مساحت برای فضاهای اصلی ما در ۱۲ متر مربع و حداقل برد و نورگیر ۳ متر الزامی است
 • حداقل مساحت نورگیری برای فضاهای فرعی معادل ۶ متر مربع و حداقل ۲ متر الزامی است.
 • در فاصله دیوارها از دو طرف مسکونی مجزا در حیاط خلوت
 • فاصله دو پنجره فضای اصلی روبروی هم ۶ متر
 • فاصله دو پنجره فضای فرعی روبروی هم ۴ متر
 • فاصله دو پنجره یک فضای اصلی و یک فضای فرعی روبروی هم ۴ متر الزامی است حداقل مساحت نورگیر ۴ متر مربع می باشد.
 • ضوابط شهرداری در طراحی معماری
اندازه نورگیر

اندازه نورگیر

لطفا مقاله ضوابط شهرداری در طراحی معماری به اشتراک بگذارید.

اندازه نورگیر

اندازه نورگیر

محاسبه فضای نورگیر

محاسبه فضای نورگیر

محاسبه فضای نورگیر

محاسبه فضای نورگیر

محاسبه فضای نورگیر

حیاط خلوت حداقل عرض در زمین های بالاتر و پایین تر از ۲۰۰ متر مربع عدم احتساب جزء زیربنا

محاسبه نورگیر

 • در صورتی که یک یا چند ضلع این نورگیر منتهی به حیاط همسایه با ساختمان همسایه باشد مساحت دیوار های منتهی به حیاط همسایه با ساختمان همسایه و درز انقطاع جزو محاسبه مساحت نورگیر حساب میشود
 • احتساب فضای نورگیر در متراژ زیربنا
 • عدم احتساب جزء زیربنا
 • نورگیر اتاق های اصلی که مساحت آن بیشتر از ۶ درصد مساحت زمین بیشتر باشد
 • نورگیر آشپزخانه که مساحت آن از سه درصد مساحت زمین بیشتر باشد
 • نورگیر اتاق های اصلی مانند اتاق خواب و پذیرایی با مساحت ۱۲ مترمربع با حداقل عرض ۳ متر مربع و نورگیر آشپزخانه با مساحت ۶ متر مربع با حداقل عرض ۲ متر و نورگیر سراسری در پلاکهای شمالی با مساحت کمتر از ۲۰۰ متر مربع با حداقل عرض ۲ متر مربع می باشد.
 • اختصاص نورگیرها نور چیزها اتاق های اصلی مانند اتاق خواب پذیرایی با مساحت ۱۲ مترمربع با حداقل عرض ۳ متر و نورگیر آشپزخانه با مساحت ۶ متر مربع با حداقل عرض ۲ متر می باشد.
 • ضوابط شهرداری در طراحی معماری

طراحی باغ بیشتر بدانید.

الزامات فضای نیمه باز

فضای نیمه باز در ارتفاع بیش از ۰/۷۰ متر از تراز زمین قرار گیرد الزام به تعبیه جان پناه ارتفاع حداقل یک دهم متر ۱/۱۰ وجود دارد.

نحوه محاسبه تراس

محاسبه تراس و در متراژ زیربنای واحد مسکونی تراس اگر از طرفین باز باشد نصف مساحت جذب و سطح طبقات و تراس اگر از طرفین بسته باشد و سوم مساحت آن جزو سطح طبقات است و تراس اگر از کلیه جهات ساختمان به وسیله دیوار با شیشه مسدود باشد کلاً جز سطح زیر بنا است.

ضوابط اجرای نورگیر زمین

ضوابط شهرداری در طراحی معماری حداکثر ارتفاع برای زیرزمین ۹۰ سانتی متر است و کد کف طبقه اول برای ساختمانهایی که زیر زمین دارد ۱۲۰+ سانتیمتر است .

ابعاد پله فرار

ابعاد پله فرار ابعاد داخل به داخل باکس راه پله ۲۴۰ در ۴۸۰ سانتیمتر است و تعداد پله فرار یک واحد راه پله و آسانسور در طبقه تا ۴ واحد مسکونی حداقل واحد راه پله و آسانسور در هر طبقه با بیشتر از ۴ واحد مسکونی در یک طبقه

موقعیت پله فرار

امکان امداد رسانی آتش نشانی و مشخصات پله ارتفاع پله ۱۷ سانتیمتر و عرض کف پله ۳۰ سانتی متر و دیوار دور تا دور باکس راه پله و باکس آسانسور ۲۰ سانتی متر ۱۱۰ سانتی متر عرض مفید

ضوابط آتش نشانی پله فرار

در ضوابط آتش نشانی پله فرار :

 • ۱- حتماً پله باید دو بانده باشد.
 • ۲-حجم پله کاملا محصور و بسته باشد
 • ۳-دیواره های محصور کننده پله دارای ضخامت ۲۰ سانتی متر و مقاوم در برابر آتش باشد.
 • ۴ در ورودی حجم پله حداقل دارای عرض ۱۲۰ سانتیمتر باشد به بیرون باز شود
 • ۵ تا گرد پله حداقل دارای عرض ۱۲۰ سانتی متر باشد
 • ۶ – حداقل ابعاد قابل قبول راه پله و ۴۸۰ در ۲۴۰ سانتیمتر داخل به داخل می باشد
 • ۷- حداقل ۱۵۰ سانتیمتر فضای آزاد بعد از پله وجود داشته باشد.
 • ۸- آسانسور و پله داخل هم قرار نگیرد
 • ۹- ارتفاع مناسب پله ۱۹ تا ۱۷ سانتی متر است
 • ۱۰- پله و آسانسور در کلیه طبقات روی هم قرار گرفته و در طبقه همکف به فضای باز دسترسی داشته باشد
 • ضوابط شهرداری در طراحی معماری

ضوابط آسانسور

 • ساختمانهای پیلوت و چهار طبقه روی پیلوت
 • ساختمان‌های پنج طبقه چنانچه طبقه ۴ و ۵ به صورت دوبلکس باشد
 • ضرورت احداث آسانسور و پله فرار و ساختمانهای بیش از پنج طبقه
 • ابعاد مفید آسانسور ۲ در ۱.۶۰ متر لابی جلوی آسانسور یک و نیم در یک و نیم متر حداقل ارتفاع چاله آسانسور یک و نیم متر می باشد.
 • ضوابط شهرداری در طراحی معماری

 پخی چیست

خط مورب ای که سطح گوشه‌ای از زمین که در نبش دو معبر قرار دارد به منظور ایجاد دید مناسب رانندگی و عدم برخورد آدم ها در حین پیچیدن به کوچه به همدیگر برخورد نکنند حذف نموده هست و آن را جزو شخصیت فضای شهری در قرار می دهد.

احداث پیش آمدگی

 • عدم احداث پیش آمدگی و بالکن در گذرهای کمتر از ۱۲ متر
 • احداث پیش آمدگی یا بالکن در گذر ۱۲ تا ۲۰ متر ۸۰ سانتی متر
 • احداث پیش آمدگی یا بالکن در گذر بالای ۲۰ متر ۱۲۰ سانتی متر
 • ارتفاع این پیش آمدگی از زیر آن تا روی خیابان سه و نیم متر
 • ضوابط شهرداری در طراحی معماری

جای پارک

 • هر اتومبیل دو و نیم در پنج متر نیاز به فضا دارد به جز حالتی که دو طرف با هم بسته باشد که سه متر است قرارگیری دو پارکینگ کنار هم حداقل دهانه چهار و نیم در پنج متر اضافه شدن دو متر عرض و اعزای اضافه شدن هر پارکینگ
 • ضوابط شهرداری در طراحی معماری

عرض مسیرهای دسترسی

 • حداقل عرض در ورودی پارکینگ ۳ متر برای بر کمتر از ۶ متر و سه و نیم متر برای بر بیش از شش متر عرض رمپ سه و نیم متر است و عرض مفید راه عبوری پارکینگ نیز حداقل ۳ متر
 • برای پارکینگ های بیش از ۲۵ عدد در هر طبقه یا مساحت ۱۰۰۰ متر پارکینگ احتیاج به ورودی و خروجی با عرض سه و نیم متر به صورت مجزا می باشد یا اینکه عرض رمپ ۵ متر باشد عرض راه عبوری حداقل سه متر پیش بینی گردد.
 • ضوابط شهرداری در طراحی معماری

تعداد ورودی پارکینگ

هر گذر یک درب پارکینگ مجاز است املاک با بیش از ۲۰ متر در یک گذر مجاز به ساخت دو درب پارکینگ در یک گذرند.

ارتفاع مجاز پارکینگ

 • حداقل ارتفاع پارکینگ ۱۸۰ سانتی متر می باشد و حداقل ارتفاع مفید ورودی پارکینگ ۱۸۰ سانتی متر اگر در طبقه زیرزمین آسانسور داشته باشیم حداقل ارتفاع ۲۱۰ سانتی متر می باشد.
 • حداکثر ارتفاع تمام شده پیلوت به شرط استفاده برای پارکینگ ۲۴۰ سانتیمتر می باشد
 • در صورت عدم احداث زیر زمین ارتفاع تمام شده تا ۲۶۰ به شرط پایین تر بودن سطح فونداسیون از گذر تا ۶۰ سانتیمتر بلامانع است.
 • برای مجتمع هایی که دارای بیش از ۲۵ واحد پارکینگ دارند و با مساحت پارکینگ و آنها بیش از هزار متر مربع حداکثر ارتفاع پارکینگ در زیر زمین ها و همکف تا ۳ متر مجاز است.
 • ضوابط شهرداری در طراحی معماری

محاسبه شیب پارکینگ

 • محاسبه شیب رمپ پارکینگ یارم تقسیم اختلاف سطح بر طول رمپ
 • شیب مجاز در نقشه‌های اولیه معماری برای پارکینگ‌های خصوصی ۱۵ درصد می‌باشد
 • شیب مجاز در نقشه‌های اولیه معماری برای پارکینگ های عمومی ۱۲ درصد می باشد
 • حداکثر شیب اجرا برای کسب پایان کار ۲۰ درصد
 • رمپ پارکینگ در فضای باز ساختمان پیش بینی می شود و جزء سطح زیر بنا نیست و به منظور ایجاد زمینه تامین پارکینگ احداث رمپ در حیاط املاک جنوبی با حداقل عرض قطعه ۱۰ متر در محل اجرا رمپ بلامانع است. ضوابط شهرداری در طراحی معماری

دسترسی به پله و آسانسور فضاهای مشاعات ساختمان برخورداری از خروجی اضطراری و دسترسی مستقیم به طبقات و فضاهای مشاعی ساختمان به وسیله پله از زیر زمین پارکینگ الزامی است.

مقاله ضوابط پارکینگ

لطفا مقاله ضوابط شهرداری در طراحی معماری به اشتراک بگذارید.

ضوابط شهرداری در طراحی معماری

ضوابط شهرداری در طراحی معماری

تعداد پارکینگ

شعاع گردش پارکینگ

گردش رمپ به غیر از پارکینگ های عمومی حداقل ۶ و نیم متر برای خودروهای سواری.

شعاع گردش پارکینگ

شعاع گردش پارکینگ

ضوابط شهرسازی عدم ساخت پارکینگ

 • واقع شدن در بر کوچه های با عرض کم دو و نیم متر و کمتر
 • واقع شدن در بر معابر با شیب زیاد
 • وجود درختان کهنسال در محل درب ورودی پارکینگ
 • قرارگیری در حریم ۱۰۰ متری تقاطع خیابان ها دارای عرض ۲۰ متر و بیشتر و قرار داشتن در حاشیه میدان و تا فاصله ۲۰ متری از میدان و واقع شدن در برابر شریانهای اصلی
 • نکته قرار گیری درب ورودی پارکینگ در محل پخش ساختمان مجاز نیست.
 • مساحت سرویس بهداشتی حداکثر ۳ متر مربع مجاز می باشد
 • مساحت سرایداری برای مجتمع‌های بالاتر از ۶ واحد و حداکثر ۴۰ متر مربع مجاز می باشد
 • سرایداری حداکثر ۵۰ متر مربع در زیر زمین مجاز میباشد.
 • ضوابط شهرداری در طراحی معماری

بازسازی ساختمان بیشتر بدانید.

کمیسیون ماده ۵ شهرداری

 • اهداف و وظایف
 • بررسی و تصویب طرح‌های تفضیلی شهری و تغییرات آنها و بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان
 • اعضای صاحب رای
 • ریاست استاندارد به عضویت رئیس شورای شهرستان و شهردار شهر مربوطه
 • سازمان ایرانگردی و جهانگردی
 • مسکن و شهرسازی
 • نماینده مهندس مشاور تهیه کننده
 • طرح
 • سازمان جهاد کشاورزی
 • اعضای بدون حق رأی سازمان محیط زیست
 • نظام مهندسی استان
 • شرکت آب و فاضلاب
 • دفتر فنی استانداری
 • ضوابط شهرداری در طراحی معماری

ضوابط مجتمع مسکونی

 • یک سطح کل زیربنای مجموعه واحدهای مسکونی حداکثر مادر ۱۲۰ درصد نسبت به سطح زمین مجاز می باشد.
 • ۲- سرانه زمین ناخالص به اعضای هر واحد مسکونی حداقل معادل ۱۰۰ متر مربع می باشد.
 • ۳ مساحت کوچکترین واحد مسکونی نباید هست ۸۰ متر مربع کمتر باشد
 • ۴ حداکثر ثبت اشغال مجاز در همکف معادل ۳۵ درصد ثبت کل زمین میباشد سطوح زیربنای نگهبانی گلخانه دوش و رقصیدن و سرویس‌های بهداشتی و استخر و
 • فضای سرپوشیده تفریحی کودکان مسئول محدوده فوق نمی شود.
 • ۵ احداث محل پارک اتومبیل به تعداد معادل حداقل ۷۵ درصد نسبت به تعداد واحدهای مسکونی الزامی است
 • ۶-حداقل سطح خالص پارکینگ به اعضای هر اتومبیل ۵ متر و ۱۲ سانتی متر می باشد.
 • ۷ حداقل عرض معابر دسترسی به محل های پارک ۵.۵ متر رعایت گردد
 • ۸ مجموعه سطح تحت اشغال زیر بنای ساختمان‌های مسکونی در همکف و از به اضافه سطح اشغال مسیرهای اتومبیل رو و پارکینگ ها در شرایطی که پارکینگ ها در محوطه روباز پیش‌بینی می‌شود نباید از ۶۰ درصد سطح کل زمین بیشتر باشد.
 • ضوابط شهرداری در طراحی معماری

الزامات طراحی نمای ساختمان

 • طراحی سطوح اصلی و جانبی
 • طراحی نمای خرپشته در هماهنگی با نمای
 • طراحی و تاکید بر فضای ورودی ساختمان متناسب با سایر اجزای نما
 • مجزا نمودن فضای ورودی سواره و پیاده در زمان طراحی
 • پوشش درز انقطاع ساختمان از هر دو طرف با استفاده از مصالح به کار رفته در نما
 • عدم استفاده از نماهای شیشه ای پیوسته در ساختمان های مسکونی
 • طراحی اتصال مصالح به سازه ساختمان جزئیات اجرایی
 • مکانیابی الحاقات مانند کانال ها و لوله های تاسیساتی کولر و نظایر آن در بخشهای غیرقابل رویت از معبر عمومی و در صورت عدم امکان ارائه طرح پوشش آنها هماهنگ با نمای ساختمان
 • طراحی آبچکان در نیز بام کف پنجره ها در جلوگیری از لغزش آب باران بر روی سطح نما
 • طراحی ناودان و سایر کانال های تخلیه آب باران در داخل ساختمان
 • طراحی محل نصب هرگونه تابلو تابلو تبلیغ و آگهی بر سطح خارجه نمای ساختمانهای غیرمسکونی منطبق بر مواد مبحث ۲۰ مقررات ملی ساختمان
 • رعایت تراز چراغ خیابان در زمان طراحی ورودی های ساختمان و سواره پیاده
 • عدم توسعه دسترسی سواره و پیاده به خارج از حریم ملک بالابر معلول پله رمپ و تامین فاصله ایمنی حداقل ۲ متر بین ساختمان تا پیاده رو و خط محدوده زمین در ساختمانهای غیرمسکونی نمای شیشه‌ای
 • استفاده از شیشه ایمن و غیره ریزنده در کلیه سطوح شیشه مجاور فضای باز و معبر که دارای عرض ۹۰ سانتی متر و مساحت بیش از یک و نیم متر می باشد.
 • ضوابط شهرداری در طراحی معماری

نقشه ها و مدارک مورد نیاز نماد جهت صدور پروانه ساختمانی

 • جانمایی طرح پیشنهادی در محیط زمینه با رندر های از نمای پروژه
 • نمایش و نحوه تطبیق با عناصر همجوار حداقل ۲ پلاک از هر طرف ملک به همراه تصاویری از بناهای همجوار
 • نقشهای نمای پیشنهادی با جزئیات کامل شامل ابعاد بازشوها ورودی رنگ مصالح و غیره با مقیاس یک پنجاهم۱/۵۰
 • نقشه های نمای تمام جبهه هاهمراه سایر نقشه های معماری فاز یک ساختمان مقیاس یک به صد می باشد
 • جزئیات اتصالات نما به اسکلت ساختمان به مقیاس یک بیستم ۱/۲۰ شامل نقشه سازه نگهدارنده نما برش عمودی و افقی و از نحوه تعبیه پنجره ها در دیوار به مقیاس یک دهم ۱/۱۰
 • تکمیل و تایید چک لیست های طراحی مطابق بند به دستورالعمل توسط مهندس معمار به منظور درج مشخصات کامل مصالح رنگ جنس ضخامت ابعاد در جدول اطلاعات نقشه های نما.
 • ضوابط شهرداری در طراحی معماری

نکاتی کلیدی در تطبیق نقشه‌های سازه و معماری ویژه طراحان

آکس‌بندی نقشه‌های سازه و معماری تطابق کامل داشته باشد.

ابعاد و جانمایی ستون‌ها به‌طور دقیق در پلان ستون‌گذاری درج شود.

ابعاد و جانمایی دیوار حائل و دیوارهای برشی به‌طور دقیق و مطابق نقشه‌های مصوب معماری در پلان‌ها درج گردد.

در پلان‌های تیرریزی، عرض کلیه تیرهای بتنی به‌طور دقیق ترسیم شود (در اسکلت فولادی حداقل تیرهای فلزی در اطراف نورگیرها، دستگاه پله و آسانسور با ابعاد واقعی ترسیم شود).

جانمایی تیرها و ستون‌ها باید با درنظر گرفتن نازک‌کاری در فضاها (شامل نماسازی، نورگیر، پلکان، آسانسور و …) ترسیم شود.

تیر سازه‌ای نباید از داخل نورگیرها عبور نماید (قرارگیری تیر تنها در یک وجه بیرونی نورگیر بلامانع است).

درز انقطاع در کلیه پلان‌های سازه توسط خط‌چین ترسیم شده و اندازه‌گذاری شود، در کلیه پلان‌های معماری نیز درز انقطاع با نقشه‌های سازه مطابقت داشته باشد (در صورتی که محاسبات سازه نیازمند درز انقطاع بیشتر از نقشه مصوب شهرداری باشد).

باید اصلاح الزام در نقشه‌های سازه و معماری به‌طور همزمان انجام شود.

داکت‌های تأسیساتی و .. در کلیه پلان‌ها ترسیم شوند و نباید با اعضای سازه‌ای مانند تیرها و … تداخل داشته باشد.

حتی المقدور از بکارگیری دیوار برشی در کنار بازشو خودداری شود.

نحوه محافظت ستون‌های فولادی در برابر آتش‌سوزی در نقشه‌های سازه ارائه شود.

سرگیری محل‌های عبور خودرو و شانه‌گیر بودن پلکان و… به‌طور دقیق بررسی شود.

ارتفاع خالص زیرزمین، همکف و طبقات با توجه به ارتفاع تیرها کنترل شود.

جانمایی مخازن آب و پمپ، در فونداسیون ترسیم شود، در صورت تداخل آن با فونداسیون الزام است که بازشو و دیتیل سازهای مناسب برای آن ارائه شود.

جزئیات شاسی‌کشی مناسب برای تجهیزات سنگین و حاوی بار دینامیکی در نقشه‌های سازه ارائه شود، همچنین به‌صورت توضیح در نقشه ذکر شود که با استفاده از جداکننده مناسب (ایزولاتور) در این تجهیزات از انتقال لرزش به سازه جلوگیری شود.

بازشوهای موجود در دیوارهای حائل، ترسیم شود.

ورودی‌های ساختمان شامل پله، رمپ خودرو و جک معلول به‌صورت مناسب در نقشه‌های سازه ارائه و سرگیری طبقه زیرین در آن ناحیه کنترل شود.

برای رمپ‌های داخل حیاط در صورتی که دیواره خاکی به ارتفاع بیش از سه متر ایجاد می‌شود، دیوار حائل مناسب جهت مقابله با فشار خاک طراحی و ارائه شود.

کدهای ارتفاعی روی تیرها (B.O.T) نقشه سازه با توجه به ضخامت کفسازی در معماری و ضخامت دال سازه‌ای روی تیرها، عموماً بین ۱۰ الی ۲۰ سانتی‌متر در نظر گرفته شود.

ضوابط شهرداری و نکات مهم در طراحی معماری

ضوابط شهرداری و طراحی معماری قرارگیری یک پارکینگ حداقل دهانه ۲.۵ متر

قرارگیری دو پارکینگ کنار هم حداقل دهانه ۴.۵ متر

قرارگیری سه پارکینگ کنار هم حداقل دهانه ۷ متر

طول مورد نیاز جهت پارکینگ ۵ متر

حداقل فضای یک پارکینگ ۲.۵*۵ متر

شعاع گردش یا طول مورد نظر جهت مانور ۵ متر

حداقل عرض در ورودی پارکینگ ۳ متر

عرض رمپ یکطرفه ۳ متر و دوطرفه ۶ متر

عرض رمپ قوسی یکطرفه ۳.۶۵ متر و دوطرفه ۷ متر

شعاع داخلی مسیر گردش در کلیه پارکینگ ها ۴.۵۷ متر است.

شیب رمپ پارکینگ ۱۵ درصد

هر واحد بالای ۱۰۰ متر در طبقه اول و دوم به یک پارکینگ نیاز دارد.

واحد مسکونی کوچکتر از ۱۵۰ متر یک پارکینگ -۱۵۰ تا ۲۰۰ متر ۱.۵ پارکینگ – بیش از ۲۰۰ متر دو پارکینگ همچنین درصورتی که تعداد واحد فرد باشد یک واحد از پارکینگ معاف است.

حداکثر ارتفاع مفید واحد مسکونی ۲.۹۰ متر

حداکثر ارتفاع پارکینگ ۲.۲۰ متر

حداکثر ارتفاع مفید پیلوت ۲.۴۰ متر

حداکثر ارتفاع زیرزمین ۲.۲۰ متر

حداکثر ارتفاع مفید واحد تجاری ۴.۵۰ متر

حداقل ارتفاع مفید ورودی پارکینگ ۱.۸۰ متر

ارتفاع مفید خرپشته ۲.۲۰ متر

ارتفاع نورگیری در زیرزمین حداکثر ۹۰ سانتی متر

حداقل سطح پنجره نباید از یک پنجم سطح فضا کمتر باشد.

حداقل عرض حیات خلوت اگر سرتاسری باشد ۲ متر و اگر سرتاسری نباشد ۳ متر

احداث پیش آمدگی یا بالکن  در گذر ۱۲ تا ۲۰ متر ۸۰ سانتی متر و در گذر بالای ۲۰ متر ۱۲۰ سانتی متر مجاز است.ارتفای این پیش آمدگی از زیر آن تا روی خیابان ۳.۵۰ متر

حداقل عرض آشپزخانه و اتاق خواب ۲.۵۰ متر – نشیمن ۳.۰۰ متر – پاگرد ۱.۲۰ متر

نورگیری آشپزخانه و پذیرایی  از یک پنجره به شرطی مجاز می باشد که طول نورگیری کمتر از ۸ متر باشد.

ابعاد نورگیر برای اتاق خواب و پذیرایی ۳*۴ متر و برای آشپزخانه ۲*۳ متر می باشد.

ابعاد مفید آسانسور ۲*۱.۶۰ متر

حداقل ارتفاع چاله آسانسور ۱.۵۰ متر

شرایط مورد نیاز جهت احداث ۵ طبقه مسکونی

پهنه                    مساحت                 گذر                   مکان

الف)                    A>12                    S>300                شمال تا همت ضوابط شهرداری در طراحی معماری

ب )                     A>10                    S>250                همت تا انقلاب ضوابط شهرداری در طراحی معماری

ج )                      A>8                    S>200                 انقلاب تا شوش ضوابط شهرداری در طراحی معماری

د )                      A>6                     S>150                 شوش تا جنوب ضوابط شهرداری در طراحی معماری

مقالات پیشنهادی برای مطالعه ضوابط شهرداری در طراحی معماری :

نشریه ضوابط پارکینگطراحی باغ خانوادهنحوه ساخت ویلا مدرنقیمت خانه های پیش ساخته ال اس افعکس پتینه کاری روی شیشههزینه ساخت ویلا مثلثیساخت رستوران بازیآموزش اسکیس طراحی معماریبازسازی ساختماننقاشی ساختمانبازسازی ویلاویلا پیش ساختهساخت خانهنما رومیساخت ویلاساخت ویلای کوچک در باغنقشه ساخت ویلا باغطراحی باغ ویلا لاکچریگروه طراحی ویلاطراحی ویلا کرجطراحی ویلا مدرن دوبلکس

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!