سیاوش تیموری

سیاوش تیموری


تبلیغات

تبلیغات

سقف بابل دکbazsazi min

سیاوش تیموری

سیاوش تیموری

سیاوش تیموری

• دکتر سیاوش تیموری پس از ورود به دانشگاه تهران در سال ۱۳۳۵ شمسی، در بخش معماری دانشکده هنرهای زیبا آغاز به تحصیل نمود و در سال ۴۱ -۱۳۴۰ پس از احراز رتبه اول این رشته، با اخذ بورس از دولت فرانسه به عنوان جایزه، استاد سیاوش تیموری جهت ادامه دوره تخصصی تحصیالت خویش و کسب تجارب علمی این حرفه، عازم کشور فرانسه شد.
• دکتر سیاوش تیموری طی دوران اقامت ۸ ساله خود در آن کشور ضمن تحصیل در بخش معماری مدرسه ملی عالی هنرهای زیبا ” National Ecole arts Beaux des Superieur “و رشته عالی شهرسازی دانشگاه پاریس، در چند دفتر مشهور و جهانی همکاری داشته و به معماری تجربی و علمی و کسب اندوخته در این زمینه پرداخت.
• دکتر سیاوش تیموری با اخذ عنوان G.L.P.D از دولت فرانسه، عضو سندیکای معماران آن کشور بوده و یکی از اعضای گروه هجده نفری GIAP( گروه بین المللی آشیتکت های پیش قراول( می باشد. محور مطالعات گروه فوق، تحقیق در مورد معماری و شهرسازی در مسیر پیشرفت تکنولوژی و همگام با معضالتی که در سده اول و دوم قرن بیست و یکم رخ خواهد نمود، متمرکز است.
• وی در بسیاری از کنکورهای بین المللی و به ویژه ملی در کشور فرانسه موفقیت داشته و یکی از کاندیدای جایزه سندیکای معماران آن کشور در دهه شصت بوده است.

ads1

ads1

اجرا و ساخت کانال هوا تهیه  * نصب فلاشینگ نما * ساخت و نصب دریچه * ساخت و نصب هود استیل و گالوانیزه *ساخت و نصب پلنیوم باکس * ساخت فلنچ اهنی و گالوانیزه * ساخت کانال های پیش ساخته

 

دکتر تیموری طرح و نظارت بر اجرای تعدادی از پروژه های مشهور در فرانسه را به عهده داشته است. از جمله:
استادیوم سی هزار نفری پارک د پرنس در پاریس )des parc Princes ،)استخر سرپوشیده مجموعه هتل و کازینوی شهر دوویل )Deauville )در ساحل غربی فرانسه، استخر با سقف متحرک روی کابل در بلوار کارنو )Carnot )و خیابان angers d David و … “همکار دفتر روژه تایبر ) Roger Taillibert )در پاریس”، بنادر تفریحی در ویل فرانش )Villefranche )و مارینا ) anges des baie Marina )در ساحل مدیترانه و … همکار، دفتر میشل مرو )Marot Michelle )در شهر پاریس”. دکتر تیموری طی سال ۱۹۶۴ میالدی در شهر پاریس و طی زمانی که با دفتر تایبر همکاری داشت و پس از ابداع سقف های سبک متحرک )باز و بسته شو( که به نام خود او در دایرهالمعارف نیمه دوم قرن بیستم ثبت شده است و توسط فرای اتو ) Otto Frei ) از کشور آلمان )که چند سال بعد استادیوم ورزشی شهر مونیخ را طراحی نمود و به سال ۱۹۶۸ ساخته شد( محاسبه گردید، به اجرای نمونه هایی از اینگونه استخرها در شهر پاریس با همکاری همان دفتر و پیمانکاری آقای استرومایر )Schtromayer )اطریشی اقدام کردند. نمونه های دیگری از این مجموعه های ورزشی در سایر کشورها از جمله الجزایر به اجرا درآمد. دکتر تیموری مدت چند ماه از اواخر عمر پربار معمار بزرگ قرن بیستم لکربوزیه ) Corbusier Le ) را نزد وی تلمذ نمود، ولی عمرش دیری نپایید و گردش ایام و حوادث ناگوار روزگار با مرگ آن بزرگمرد این فرصت را از وی دریغ داشت.

2 ads

۲ ads

فروش متعلقات تهویه * فروش لوله های فلکسیبل * فروش بست های فلکسیبل و رولی * فروش عایق های رولی الاستومریک * فروش انواع فوم ها پلی اتیلن

ادرس: بازار آهن شاد آباد بهاران ۲ مجتمع کوثر بلوک ۳۸ پلاک ۲۴۵ (میرزایی)

زندگینامه سیاوش تیموری

اواخر سال های دهه ۴۰ رئیس وقت دانشگاه تهران )آقای پروفسور رضا( از دکتر تیموری جهت همکاری با دانشکده هنرهای زیبا در رشته معماری دعوت به عمل آورد. وی به سال ۱۳۴۸ در پاسخ به این دعوت به ایران بازگشت و تا سال ۱۳۵۳ به تدریس در این دانشکده ادامه داد. اما کارشکنی در حوزه فعالیتش منجر به استعفای وی گردید.وی اکنون در دانشگاهآزاد و مراکز آموزش عالی مشغول به تدریس حرفهو فن معماری است. طی همین سال وی با همراهی گروهی از مهندسین خبره در امر تاسیسات و سازه اقدام به تاسیس مهندیسن مشاور »فرموم« نمودند و به فعالیت حرفه ای و تعلیم و تربیت جوانان در این زمینه همت گماشتند. در پرونده های موجود نزد وی و در مدت نیم قرن فعالیت در حرفه معماری خود بیش از یکصد و پنجاه پروژه از انواع مختلف مضبوط است.

ads 3

ads 3

وی در تعلیم شاگردانش به صورت فعالیت در قالب کارهای اجرایی کوشش فراوان می نماید و از این طریق سعی می کند تا سبک ها، عقاید و شیوه های معماری خود را به ایشان منتقل نمودهو مورد بررسی و استمرار قرار دهد. یکی از نصایح وی به شاگردانش، تقویت نیروی درونی طراح است که باید:
• خوب ببیند.
• خوب تجزیه و تحلیل و در ذهن بایگانی نماید.
• از احساس و منطق هر دو پیرویداشته باشد.
• اصالت ارزش ها را در گستره زیر طرح دریابد و به تشخیص محورهای حاکم در این گسترهوقوف کامل داشتهو به شکلی مسلط عمل نماید.
• به ارزش های موجود اعتبار بخشد.
• به قرین شدن و همنشینی فضاها به نحو مطلوب توجه کند.
• وفاق با شرایط محیطی )جغرافیای منطقه تا جغرافیای انسانی، سیاسی، اقتصادی و …( را لحاظ نماید.
• در ارائه راه حل جهت رفع نارسائی ها، به روش و نحوه بکارگیری اهرم ها برای از میان برداشتن نقصان ها و درانداختن طرحی نو، در جوامع برون مرزی تعمق نماید. نه اینکه نتیجه آن را عیناً کپی کند.
• توجه به موارد فوق، قدرت تشخیص بد از خوب را در درون تقویت می کند و طراح به پختگی دست می یابد که هرگز متزلزل نخواهد شد و در نهایت، به یک نوع کنترل و خود تصحیح کردگی ادامه دار (correction-auto (نایل گردد.
• الزمه همه این ها و مهم تر اینکه باری به هر جهت نباشد.

lsf min

 آثار تالیفی سیاوش تیموری

• تناسبات در معماری سیاوش تیموری
• آکوستیک در ساختمان سیاوش تیموری
• محاسبه روشنایی مصنوئی سیاوش تیموری
• جداول محاسباتی تیر و ستون سیاوش تیموری
• چگونگی اجرای بتن لخت و مراقبت از آن در اجرا سیاوش تیموری
• برنامه ساخت بیمارستان سیاوش تیموری
• جزئیات اجرائی استادیوم ها، پمپ بنزین و شومینه سیاوش تیموری
• انسان این مخلوق پیچیده )بیوفیزیک( سیاوش تیموری
• انواع کاغذ، جوهر و رنگ، قلم و مرکب به انضمام جزوه منتشر نشده از استاد اسماعیل آشتیانی
• پرسپکتیو سیاوش تیموری
• معنای اصلی طرح معماری سیاوش تیموری
• تئوری ژستالت سیاوش تیموری
• نحوه دریافت کمال مظاهر خلقت های آفریدگار سیاوش تیموری
• میدان یا حوضه تحرک انسان در شهر سیاوش تیموری
• تحلیل عمل طراحی در بافت سیاوش تیموری
• شهرسازی در خدمت انسان )از آندره گوتن( سیاوش تیموری
• شهرسازی از دیدگاه هانری لوفور سیاوش تیموری
• پالستیک های مصلح در ساختمان سیاوش تیموری
• پوسته های نازک بتنی )از سالوادوری( سیاوش تیموری
• سیستم های جدید ساختمانی سیاوش تیموری
• شبکه های متشکله از پوتر و استخوانبندی های فضایی سیاوش تیموری
• طراحی فضاهای تولیدات صنعتی و نارسایی های موجود سیاوش تیموری
• ماهیت اشیاء سیاوش تیموری
• یادداشت های بر خصوصیات توزیعی مسکن سیاوش تیموری
• وقت آزاد سیاوش تیموری
• برنامه های جامع دانشکده معماری سیاوش تیموری
• مقدمه ای بر موضوع و تحلیل برنامه های اسکیس سیاوش تیموری

تبلیغات

تبلیغات


پروژه نهایی دیپلم سیاوش تیموری در دانشگاه تهران 

استخر min
پروژه نهایی دیپلم سیاوش تیموری

پروژه نهایی دیپلم سیاوش تیموری

دانشکده هنرهای زیباحائز رتبه اول و کسب بورس تحصیلی دولت فرانسه
برای دوره دکترا در مدرسه هنرهای زیبای بوزار پاریس
سایت پروژه: پارک الله، بلوار کشاورز، نرسیده به خیابان کارگر شمالی


r

مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران

مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران

مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران

بورس تحصیلی به مدرسه هنرهای زیبای بوزار پاریس سیاوش تیموری

بورس تحصیلی به مدرسه هنرهای زیبای بوزار پاریس

بورس تحصیلی به مدرسه هنرهای زیبای بوزار پاریس

اسکیس های چاپ شده در کتاب سال مدرسه هنرهای زیبای بوزار پاریس سیاوش تیموری

اسکیس های چاپ شده در کتاب سال مدرسه هنرهای زیبای بوزار پاریس

اسکیس های چاپ شده در کتاب سال مدرسه هنرهای زیبای بوزار پاریس

کار تحقیقاتی بر روی پوسته خرچنگ سیاوش تیموری

کار تحقیقاتی بر روی پوسته خرچنگ

کار تحقیقاتی بر روی پوسته خرچنگ

بخشی از پروژه های بین المللی اجرایی در طی دوران حضور در کشور فرانسه سیاوش تیموری

 

دانلود رزومه دکتر سیاوش تیموری

————————————————–+————————————————————-+——————————————————–

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :
نقاشی ساختمان علیپور

طراحی ویلا مثلثی

ساخت کارخانه صابون

طراحی رستوران خانگی

طراحی داخلی کلاسیک خانه

پروانه ساخت زمینهای قولنامه ای

جدول مشارکت در ساخت

طراحی داخلی ویلای دوبلکس
هزینه ساخت سوله ۲۰۰۰ متری

جواز minkanaf min

تبلیغات

تبلیغات

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!