دستورکار عملیات گودبرداری

دستورکار عملیات گودبرداری

دستورکار عملیات گودبرداری


دستورکار عملیات گودبرداری

دستورکار عملیات گودبرداری جناب آقای/ خانم/ شرکت محترم ………………………………………………………….. سازنده و نماینده محترم ساختمان به شماره پرونده …………………………………….. واقع به آدرس: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………با توجه به آنکه در حال حاضر مهیای شروع عملیات گودبرداری ساختمان می باشید، بدین وسیله موارد ذیل در مورخه …………………………………… به جنابعالی ابلاغ می گردد:

لذا خواهشمند است قبل از انجام هرگونه عملیات اجرایی و در حین آن کلیه موارد زیر را طبق مباحث بیست و دو گانه مقررات ملی ساختمان و آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی رعایت نمایید. کلیه نکات بیان شده در دستور کارهای قبلی در این عملیات نیز لازم اجرا می باشد و برای جلوگیری از تکرار از بیان مجدد آن ها صرف نظر گردیده است.

۱) عملیات خاکبرداری و گودبرداری باید با رعایت کلیه موارد ذکر شده در مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان و توسط پیمانکار صاحب صلاحیت صورت گیرد. ۲) مالک موظف است ۷۲ ساعت قبل از عملیات گودبرداری، شروع این عملیات را به اطلاع مهندس ناظر برساند.

۳) نظر به اینکه عملیات خاکبرداری وگودبرداری عموماً در طول شب انجام می­شود، لذا مطابق مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان باید نور و روشنایی مصنوعی کافی و مناسب بواسطه وسایل روشنایی ثابت و قابل حمل در محل های کار، عبور و مرور، گودبرداری و حفاری فراهم شود.

۴) در فاصله نزدیکتر از ۰.۵ متر از لبه گود دپوی مصالح، ضایعات و یا هرگونه بارگذاری ممنوع است.

۵) ایستادن اشخاص در زیر جام و بازوی دستگاه های خاکبرداری و نیز مشغول به کار بودن کارگران در قسمتی که ماشین آلات حفاری کار میکنند، ممنوع است.

۶)  قبل از آغاز عملیات خاکبرداری و گودبرداری می بایستی علائم هشدار دهنده (مثل چراغ گردان و هشدار دهنده) و همچنین تابلوهای ایمنی و هشدار دهنده مربوطه در محل کارگاه و در مجاورت گذر نصب گردد.

۷) جهت جلوگیری از ریزش و جریان آب های حاصل از باران، شست و شو و فاضلاب سرویس­های بهداشتی کارگران و پرسنل کارگاه به داخل گود، اقدامات لازم را بعمل آورید.

۸) پایش ساختمان های مجاور می بایستی قبل و در حین گودبرداری بصورت منظم توسط مالک صورت پذیرد.

۹) مالک موظف است در صورت وجود نقشه سازه نگهبان در نقشه های اجرایی نسبت به اجرای سازه نگهبان با هماهنگی مهندس ناظر اقدام نماید. در صورت عدم وجود نقشه سازه نگهبان در نقشه های اجرایی مالک بایستی مراتب را به اطلاع مهندس ناظر رسانده و با هماهنگی مهندس ناظر در صورت وجود ساختمان همسایه دارای شرایط خطر، نسبت به نگه داشتن سپر خاکی متناسب اقدام نماید.

۱۰) نظر به اینکه ساختمان های مجاور دارای بنای قدیمی می باشند، لذا به جهت جلوگیری از وارد آمدن هر نوع خسارتی تخریب بتن و یا سنگ حاصل از عملیات گودبرداری باید به نحوی صورت گیرد که لرزش و ارتعاشی به ساختمانی های مجاور وارد نکند (مانند روش کت-راک).

۱۱) با رعایت مفاد بخش ۱۲-۵-۱ مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان پرتگاه ها و کناره محل گودبرداری شده می بایستی به وسیله پوششها یا نرده های حفاظتی محکم و مناسب و حسب مورد با استفاده از شبرنگ ها و چراغ و تابلوهای هشدار دهنده مناسب و قابل رویت در طول روز وشب، به طور مطلوب حفاظت گردند.

۱۲)  نظر به اینکه نحوه عملکرد لودر (بارکن) فشار زیادی به خاک می آورد (حالت انفجاری دارد)، استفاده از لودر برای عملیات گودبرداری ممنوع است و عملیات گودبرداری می بایستی توسط بیل مکانیکی (با جام معکوس) صورت پذیرد.

۱۳) عملیات خاکی شامل خاکبرداری، خاکریزی، تسطیح زمین،گود برداری، پی کنی ساختمان، حفر شیارها،شمع ها،کانال ها، چاه ها و مجاری آب و فاضلاب بایستی با رعایت نکات ذکر شده در بند ۱۲-۹ مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان اجرا شود.همچنین کلیه موارد ذکر شده در بند ۲۲-۹-۱-۴ مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان قبل از شروع عملیات خاکی بایستی توسط سازنده رعایت شود.

۱۴) سازنده در عملیات گودبرداری و پایدارسازی جداره های گود موظف است مفاد بند ۱۲-۹-۲ مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان و همچنین مبحث”پی و پی سازی”مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان و دستور العمل اجرایی گودبرداری های ساختمانی ابلاغی وزارت راه و شهرسازی را رعایت نماید.

۱۵) سازنده موظف است در صورت مواجه شدن با چاه ها یا قنوات (چه متروکه و چه فعال) در حین عملیات گودبرداری سریعاً ادامه عملیات گودبرداری را متوقف کند و فوراً مراتب را به اطلاع مهندس ناظر و مراجع ذی الصلاح برساند و رسید دریافت کند. سازنده به هیچ وجه حق ندارد بدون اجازه دستگاه نظارت اقدام به پر کردن چاه ها یا قنوات نماید و در صورت وقوع چنین امری، کلیه مسئولیتها و جبران خسارات بر عهدهی سازنده خواهد بود.

۱۶) هنگامی که گودبرداری پایین تر از پی ساختمان های مجاور انجام می گیرد، باید نسبت به پایداری پی های مجاور اقدام لازم صورت گیرد.

۱۷) مالک موظف است محدوده خاکبرداری را مطابق با نقشه مصوب اجرا نماید.

۱۸) مالک موظف است جهت پر کردن چاه های فاضلاب، آب انبار و گودهای خارج از محدوده احداث بنا و … توسط مصالح مناسب با هماهنگی مهندس ناظر اقدام نماید.

۱۹) مالک موظف است هرگونه مغایرت در بند های مذکور قبل را به اطلاع ناظر برساند و از انجام هرگونه فعالیت به تشخیص خود پرهیز نماید.

بدیهی است در صورت عدم اجرا و رعایت موارد مذکور کلیه مسئولیت های حقوقی، مدنی و کیفری و همچنین تبعات مالی و جانی ناشی از عدم اجرای این موارد به عهده مالک و سازنده ساختمان می­باشد.

در مورخه ………………………………………… اصل دستورکار فوق                                                 نام مهندس ناظر

به اینجانب ……………………………………………… ابلاغ و تفهیم                                                   مهر و امضاء مهندس ناظر

گردید.

مهر و امضاء

تاریخ

پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

نقاشی ساختمان در کهریزک

طراحی باغ ۲۰۰۰ متری

مقاله معماری

پنت هاوس | طراحی پنت هاوس | ساخت پنت هاوس

طراحی ویلا شیبدار

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهواتس آپتماس