دستورکار عملیات نازک کاری

قرار داد نازک کاری

قرار داد نازک کاری


دستورکار عملیات نازک کاری

دستورکار عملیات نازک کاری

به گزارش ویلا پیش ساخته : جناب آقای/ خانم/ شرکت محترم ………………………………………………………….. سازنده و نماینده محترم ساختمان به شماره پرونده …………………………………….. واقع به آدرس: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………با توجه به آنکه در حال حاضر مهیای شروع عملیات نازک­کاری ساختمان می باشید، بدین وسیله موارد ذیل در مورخه …………………………………… به جنابعالی ابلاغ می گردد:

لذا خواهشمند است قبل از انجام هرگونه عملیات اجرایی و در حین آن کلیه موارد زیر را طبق مباحث بیست و دو گانه مقررات ملی ساختمان و آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی رعایت نمایید. کلیه نکات بیان شده در دستور کارهای قبلی در این عملیات نیز لازم اجرا می باشد و برای جلوگیری از تکرار از بیان مجدد آن ها صرف نظر گردیده است.

۱)  ارتفاع تمام شده پارکینگ و پیلوت در ساختمان­های بتنی می­بایست از زیر آویز تا کف تمام شده کنترل گردد.

۲) ارتفاع نرده­های راه پله و بالکن­ها و جان­پناه پشت بام نباید کمتر از۱.۱متر باشد.

۳) فاصله تیرهای عمودی نرده­های راه پله­ها و بالکن­ها و سایر نرده­ها نباید از ۱۱ سانتی­متر بیشتر باشد. (مطابق مبحث چهارم صفحه ۴۰)

۴) سنگ­های نمای ساختمان باید اسکوپ گردد. ارائه دستور کار جهت اسکوپ سنگ طراحی نما ضروری می­باشد.

۵) اندازه­گیری شیب رمپ الزامی است.

۶) اجرای درب­های ضد حریق در راه پله در صورت موجود بودن در نقشه­های معماری الزامی می­باشد.

۷) در صورت نصب چراغ سنسوردار در راه پله نصب کلید جداگانه برای آن الزامی است.

۸) اجرای کولر در بالکن و پاسیو مجاز نمی­باشد.

۹) از اجرای کانال کولر در بالکن، پاسیو و نمای ساختمان اجتناب گردد.

۱۰) اجرای پکیج و کولر آبی، کنار هم مجاز نمی­باشد.

۱۱) رعایت مبحث ۱۹مقررات ملی ساختمان الزامی است و می­بایست توسط مجری ذیصلاح بنا به تشخیص ناظر و مالک انجام گردد.

۱۲) سیستم­های اعلام و اطفای حریق می­بایست مطابق نقشه­های تاسیسات مکانیکی اجرا گردد.

۱۳) اگر خاک­های مجاور دیوارهای زیرزمین مرطوب باشد روی ماسه سیمان را سه قشر قیر و گونی کشید. در این محل بیشتر از قیر ۷۰×۶۰ استفاده می­نمایند در موقع قیر و گونی کردن باید دقت شود که به هیچ وجه منفذ یا سوراخی خالی نبوده و در همه لایه­ها قیر، کلیه سطح را بپوشاند و بهتر است در همین مرحله قیر و گونی تا روی کرسی چینی دیوار زیرزمین یکسره ادامه پیدا کند. در کلیه مراحل باید به وسیله قیر کلیه سطح دیوار پوشانیده شده باشد اگر خاک اطراف زیاد مرطوب نباشد یک لایه قیر و گونی کافی است (دو قشر ویک لایه گونی )

۱۴) قیر و گونی سرویس­ها بهتر است در دو مرحله انجام شود. مرحله اول دیوارها، مرحله دوم کف. نظر به اینکه معمولاً کاشی کاری سرویس­ها را قبل از فرش کف انجام می دهند، چنانچه قیر و گونی کف نیز همزمان با قیر و گونی دیوارها انجام شود در موقع کاشی­کاری و عبور و مرور کارگران از روی کف ناچار قیر و گونی آسیب دیده و سوراخ می شود و در نتیجه در موقع فرش کف دوباره این قیر و گونی با دو لایه گونی تجدید شود. برای جلوگیری از این دوباره کاری بهتر است ابتدا دیوارها را قیر و گونی نموده و حداکثر این قیر و گونی را تا ۱۰ سانتی­متر روی کف ادامه دهیم و بعد از اجرای کاشی­کاری و بلافاصله قبل از فرش کف نسبت به قیر و گونی کف اقدام نموده و فوراً فرش کف را شروع نماییم. بهتر است قیر و گونی کف سرویس­ها در دو لایه گونی و سه لایه قیر انجام شود و بعد از اجراء حتماً به وسیله آب بستن در محل از غیر قابل نفوذ بودن آن مطمئن شویم.

۱۵) حداقل ارتفاع کاشی در حمام ها به واسطه وجود دوش تا ۱۸۰سانتی­متر و در آشپزخانه تا۱۵۰سانتی­متر(چند رج بالاتر از ظرف­شویی ) می باشد. همچنین در توالت ها تا ۶۰ سانتی متر و اگر در توالت دست­­شویی وجود داشته باشد ارتفاع کاشی در آن قسمت ۹۰ سانتی­متر باید باشد.

۱۶) رعایت نکات زیر در نماسازی الزامی است:

۱-۱۶) نما باید با سطح زیر کار اتصال کافی داشته باشد تاذهنگام بروز زلزله خطر جدا شدن و فروریختن آن وجود نداشته باشد.

۲-۱۶) نما باید قابلیت تحمل شرایط اقلیمی خاص هر منطقه را داشته باشد.

۳-۱۶) نما باید به گونه­ای انتخاب و اجرا شود که بروز اشکالاتی در آن (مانند ترک خوردگی) موجب آسیب دیدن سطح زیر کار بویژه اجزای سازه­ای نشود .

۴-۱۶) از اجرای نماهای مجزا قبل از تکمیل سطح زیر کار پرهیز شود.

۵-۱۶) از به کار بردن قطعات سنگین در نما پرهیز شود.

۱۷)  اجرای عایق­کاری در موارد زیر لازم می­باشد :

الف) بامهای تخت، شیبدار، قوسی وگنبدها  ب)ایوان ها  ج) کف­ها (در تماس با زمین نمناک وکف سرویس­ها و آشپزخانه)

د) شالوده­ها (در تماس با زمین نمناک)   ه) دیوارهای زیرزمین و دیوارهای در تماس با آب

و) سایر قسمت­ها از قبیل کف پنجره­های در تماس با محیط اطراف، درپوش و دیوار جان­پناه، دودکش­ها، بدنه وکف استخرها و منابع آب، نماهایی که در معرض بوران قرار دارند.

۱۸) هنگام اجرای عایق­کاری با قیر و گونی باید موارد زیر رعایت گردد :

۱-۱۸) عایقکاری به هنگام بارندگی مجاز نیست.

۱۸- ۲) عایقکاری بر روی سطوح مرطوب مجاز نیست.

۳-۱۸) عایقکاری جامد را تا هنگامی که گرم و روانند باید مصرف کرد.

۴-۱۸) دمای قیرهای مورد مصرف نباید بیش از ۱۷۷ + درجه سلسیوس باشد.

۵-۱۸) راه رفتن روی سطوح عایقکاری شده باید با احتیاط و با استفاده با کفش­های بدون میخ انجام شود.

۶-۱۸) مصرف میخ برای محکم کردن لایه­های عایقکاری مجاز نیست.

۷-۱۸) لایه های عایق باید از هر طرف ۱۰ سانتیمتر همپوشانی داشته و با قیر مناسب کاملاً به هم چسبانده شوند. در همپوشانی لایه­ها باید لایه­های رویی در سمتی قرارگیرند که مطابق شیب­بندی انجام شده آب از روی آن­ها به سمت لایه زیری سرازیر گردد.

۸-۱۸) هنگامی که عایقکاری در بیش از یک لایه انجام می شود، لایه های متوالی عایق باید عمود بر هم قرار گیرند.

۹-۱۸) سطوح عایقکاری شده باید پس از تکمیل لایه محافظی پوشانده شوند.

۱۰-۱۸) عایقکاری با عایق­های رطوبتی آماده، مطابق روش­های توصیه شده توسط سازندگان انجام شود، در هر حال باید به تأیید دستگاه نظارت برسد.

۱۱-۱۸) ایجاد زیرسازی مناسب برای انجام عایقکاری ضروری است.

۱۹) رعایت موارد زیر در مورد اندازه و محل بازشوها الزامی است:

۱-۱۹) مجموع سطح بازشوها در هر دیوار باربر از یک سوم سطح آن دیوار بیشتر نباشد.

۲-۱۹) مجموع طول بازشوها در هر دیوار باربر از یک دوم طول دیوار بیشتر نباشد .

۳-۱۹) فاصله اولین بازشوها در هر دیوار باربر از بر خارجی ساختمان (از انتهای دیوار) کمتر از ۷۵ سانتی­متر نباشد، مگر آنکه در طرفین بازشو کلاف قائم (از کف تا سقف ) قرار داده شود.

۴-۱۹) فاصله دو بازشو نباید از دو سوم ارتفاع کوچک­ترین بازشوی طرفین خود و هم­چنین از مجموع طول آن دو بازشو کمتر باشد. در غیر این صورت جرز بین دو بازشو، جزئی از بازشو منظور می­شود و نباید آن را به عنوان دیوار باربر به حساب آورد.

۵-۱۹) نعل درگاه روی بازشوهای مجاور باید به صورت یکسره با دهانه­ای برابر مجموع طول بازشوها به اضافه جرز بین آن­ها باشد.

۶-۱۹) هیچ یک از ابعاد بازشوها از ۲.۵ متر بیشتر نباشد. در غیر اینصورت باید طرفین بازشو را با تعبیه کلافهای قائم که به کلافهای افقی متصل می شوند، تقویت شود.

۲۰) برای نصب نعل درگاه­ها رعایت شرایط زیر الزامی است:

۱-۲۰) طول نشیمن نعل درگاه بر روی دیوار در هر طرف باید حداقل ۳۰ سانتی­متر باشد.

۲-۲۰) در صورت استفاده از کلاف­های قائم در اطراف بازشوها، نعل درگاه باید به نحو مناسبی به آن­ها متصل شوند.

۳-۲۰) عرض نعل درگاه باید مساوی ضخامت دیوار باشد.

۲۱) در صورت وجود چاه ارت حداقل عمق چاه ارت ۴ متر و حداقل قطر چاه ۹۰سانتی­متر (با در نظر گرفتن موقعیت محل) در نظرگرفته شود.

۲۲) ضروری است سیم­ها به صورت یکپارچه در داخل لوله­ها کشیده شوند و به هیچ عنوان از سیم دو تکه استفاده نشود.

۲۳) در پریزهای نصب شده در ارتفاع ۳۰ سانتیمتری از کف تمام شده واحدها، دارای سیستم محافظ کودک باشند تا از امکان ورود فلزات نوک تیز مانند میله بافتنی، میخ، خودکار و … در آن جلوگیری شود.

۲۴) از هر واحد سه رشته سیم ( فاز، نول، ارت ) مطابق نقشه طراحی حداقل به ضخامت ۴ میلی­متر  تا محل نصب انشعابات برق (کنتورها) اجرا شود.

۲۵) استاندارد فیوز مینیاتوری برای مدارات روشنایی ۱۰ آمپر و برای پریزها ۱۶ آمپر می­باشد. هم­چنین جعبه فیوزهای مینیاتوری در محل مناسب و در ارتفاع۱۵۰سانتی­متری نصب گردد.

۲۶) ضروری است در صورت نیاز به احداث مدار تغذیه کولرگازی یک دستگاه فیوز مینیاتوری ۲۵ آمپر مجزا برای آن در نظر گرفته شود.

۲۷) جانمایی پریزها در آشپزخانه برابر استاندارد نصب گردیده و محل نصب پریزها با تاسیسات آب و گاز برای مصارف گاز خوراک­پزی، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، پکیج، یخچال و فریزر و … هماهنگی داشته باشد.

۲۸) باید به مالک اطلاع داده شده تا قبل از نصب تابلو کنتورهای برق، آن را به تائید شرکت برق منطقه خود برساند.

۲۹) قطر لوله­های استفاده شده در قسمت­های مختلف ساختمان باید متناسب با تعداد رشته سیم­های عبوری و سطح مقطع آن­ها انتخاب شود.

۳۰) استفاده از جعبه­های تقسیم و قوطی­های با کیفیت ضروری است. در ضمن اتصال لوله­ها به جعبه­های تقسیم و قوطی­های کلید و پریز می­بایست به صورت مناسب اجرا گردد و قابل تغییر به لحاظ مکانی در زمان اجرای کاشی­کاری باشد.

۳۱) ضروری است لوله­هایی که سیم­های برق از آن­ها عبور کرده از لوله ­هایی که سیم­های جریان ضعیف ( آنتن و تلفن و … ) از آن­ها عبور می­کنند مجزا باشند.

۳۲) به علت عدم ورود نخاله­های ساختمانی و گچ و سیمان در داخل لوله­ها و در محل جعبه­های تقسیم و قوطی­های کلید و پریز می­بایست سر لوله­ها مسدود شده باشد.

۳۳) لوله­ها در داخل سقف کاذب توسط بست مناسب (عدم تکیه به سقف کاذب) مهار شوند.

۳۴) در صورت شکسته شدن لوله­ها، جعبه­های تقسیم، جعبه­های فیوز مینیاتوری و قوطی­های کلید و پریز ضروری است قبل از اتمام مرحله نازک­کاری نسبت به تعویض آن­ها اقدام شده باشد.

۳۵) ارتفاع نصب جعبه تابلو توزیع برق واحد (تابلو فیوزهای مینیاتوری) شاسی اعلان حریق، آیفون، ترموستات و …. از کف تمام واحدها ۱۵۰ سانتی­متر و ارتفاع کلید کولر ۱۳۰ سانتی­متر است.

۳۶) محل نصب تابلو کنتورها ، نزدیک درب ورودی ساختمان (درب عبور و مرور افراد) و در قسمتی است که به هنگام باز شدن درب پشت آن قرار نگیرد، همچنین محل نصب تابلو کنتورها باید از کنتورهای گاز فاصله داشته باشد (حداقل ۱۵۰ سانتیمتر).

۳۷) جهت تامین برق آسانسور نیز تمهیدات لازم صورت گرفته و با مجری آسانسور هماهنگی­های لازم توسط مجری تاسیسات الکتریکی شده و لوله­گذاری­های مورد نیاز انجام شود.

۳۸) روشنایی تونلی چاه آسانسور و پریز بالا و پائین چاه می­بایست طبق نقشه و استاندارد اجرا شود.

۳۹) ارتفاع ۱۲۰سانتیمتر برای کلید و پریز در محیط­های مرطوب مانند پیلوت، سرویس بهداشتی و … الزامی است.

۴۰) کلیه سیم کشی­های موقت و نصب تجهیزات برقی باید با رعایت ضوابط و مقررات مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان و آیین­نامه حفاظتی تأسیسات الکتریکی در کارگاه صورت گیرد و موارد زیر انجام گردد:

۱-۴۰) برای جلوگیری از ازدیاد و پراکندگی سیم­های آزاد متحرک، باید در نقاط مختلف کارگاه به تعداد کافی پریز در محل­های مناسب نصب شود.

۲-۴۰) سیم­کشی برای استفاده موقت در صورت امکان باید در ارتفاع ۲.۵ متر از کف انجام شود. در غیر این صورت باید سیم­ها طوری نصب شوند که از آسیب­های احتمالی محفوظ بمانند.

۳-۴۰) تابلوهای برق موقت بایستی به وسیله محفظه­هایی با درپوش قفل­دار مسدود گردند و پیرامون آن­ها روی زمین یا کف، فرش و یا سکوی عایق ایجاد شود.

۴۱) سطل­های آب و ماسه و کپسول­های خاموش­کننده (مناسب با نوع حریق) و الباقی وسایل اطفاء حریق و علائم و نشانه­های ایمنی باید در قسمت­های مختلف کارگاه ساختمانی به نحوی که همواره در معرض دید و دسترس باشند نصب و آماده استفاده گردند.

۴۲) کلیه وسایل گرم کننده برقی، گازسوز و نفت­سوز باید استاندارد باشد و تهویه هوا در کارگاه ساختمانی باید در نظر گرفته شود.

۴۳) در پایان کار روزانه، قسمت­های در دست احداث نباید در شرایط ناپایداری که در برابر فشار باد یا ارتعاشات آسیب پذیر باشند، رها گردند.

۴۴) هر بخشی از جایگاه کار که ارتفاع آن بیش از ۱۲۰ سانتی­متر باشد باید دارای جان­پناه با شرایط زیر باشد:

۱-۴۴) حفاظ از جنس مرغوب و مناسب و دارای استحکام کافی باشد.

۲-۴۴) نرده بالایی بین ۹۰ تا ۱۱۰ سانتی­متر بالای سطح جایگاه قرار گیرد.

۳-۴۴) برای جلوگیری از سر خوردن کارگران یا افتادن مصالح و ابزار از روی جایگاه، پاخور در لبه باز جایگاه به بلندی ۱۵ سانتی­متر نصب شود.

۴-۴۴) نرده میانی میان پا خور و نرده بالایی نصب شود.

۴۵) به هیچ عنوان از سنگ ساب خورده در کف فضاها استفاده نگردد.

۴۶) تحت هیچ عنوان لوله خرطومی جهت لوله کشی برق استفاده نگردد.

۴۷) در صورتی که تغییر مشخصات اجرایی یا مصالح نازک کاری ، نماسازی، کف سازی طبقات و حجم مخزن ذخیره موجب تغییر وزن و بارهای وارد بر سازه گردد، لازم است نقشه های چون ساخت با تائید طراح سازه ارائه گردد.

بدیهی است در صورت عدم اجرا و رعایت موارد مذکور کلیه مسئولیت های حقوقی، مدنی و کیفری و همچنین تبعات مالی و جانی ناشی از عدم اجرای این موارد به عهده مالک و سازنده ساختمان می­باشد.

در مورخه ………………………………………… اصل دستورکار فوق                                                 نام مهندس ناظر

به اینجانب ……………………………………………… ابلاغ و تفهیم                                                   مهر و امضاء مهندس ناظر

گردید.

مهر و امضاء

تاریخ

پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

سبک های دکوراسیون داخلی

بتن اکسپوز معماری

نقاشی ساختمان در شاهدشهر

انواع نقاشی ساختمان

طرح های جدید رنگ آمیزی ساختمان

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!