درخواست مواد و مصالح ابزار و ماشین آلات

چک لیست

چک لیست


درخواست مواد و مصالح

به­ معاونت بازرگانی جهت اقدام : ساخت ویلا تبریز                                                         نام کارگاه :                                           کد کارگاه :

درخواست کننده (شعبه/ نمایندگی) :                                                             شماره نامه :                             تاریخ نامه :

محل تخلیه :

ردیف کد کالا شرح واحد نیاز میزان تقاضا میزان‌‌‌‌تأییدی ملاحظات
طراحی ویلا باغ
نام و امضاء:

 تنظیم­کننده :

نام و امضاء :

کارشناس تأسیسات اجرایی

نام و امضاء:

کارشناس فنی مهندسی

نام و امضاء:

مدیر اجرایی

نام و امضاء:

معاون اجرایی

۱- نسخه اصل : معاونت بازرگانی    ۲- درخواست کننده                        ۳-  معاونت اجرایی                          ۴- لیور                    ۵- اصل درخواست بایگانی دبیرخانه

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهوبلاگواتس آپتماس