دانلود پاورپوینت اقلیم قزوین

دانلود پاورپوینت اقلیم قزوین


دانلود پاورپوینت اقلیم قزوین

دانلود پاورپوینت اقلیم قزوین اقلیم جهان در کل به پنج اقلیم تقسیم می شوند که عبارتند دانلود نقشه لوازم آشپزخانه : ۱)اقلیم بارانی استوایی: دراین اقلیم،فصل سردوجود ندارد و معدل دمای هوادرسردترین ماه سال بیش از۱۸درجه سانتیگراد است. ۲)اقلیم گرم و خشک :دراین مناطق،به دلیل آنکه میزان بارندگی سالیانه بخارآب مورد نظرجهت رطوبت هوا را تاًمین نمی کند،هوابه طورکلی خشک است. ۳)اقلیم گرم ومعتدل: معدل دمای هوای سردترین ماه سال دراین مناطق بین ۱۸و۳- درجه ی سانتی گراد ومعدل دمای هوادرگرمترین ماه سال بیش از ۱۰درجه ی سانتی گراداست. دراین مناطق زمستان کوتاه است. ولی ممکن است حدود یک ماه یا بیشتر، زمین یخ بسته یا پوشیده از برف باشد.

۴)اقلیم سرد و برفی: دراین اقلیم،معدل دمای هوادرگرمترین ماه بیش از۱۰درجه ودرسردترین ماه سال کمتر از ۳-درجه ی سانتی گراد است. نقشه خانه ۱۰۰ متری دوبلکس بارندگی دراین مناطق معمولاً  به صورت برف است ودرطول چند ماه از سال،زمین پوشیده از یخ و برف می شود.

۵)اقلیم قطبی: در این اقلیم معدل دمای هوا در گرمترین ماه سال کمتر از ۱۰ درجه ی سانتی گراد است و دراینجا بر خلاف اقلیم بارانی استوایی فصل گرم وجود ندارد.

اصولاًدربسیاری از مناطق مختلف،اقلیم به وسیله عرض جغرافیایی وارتفاع از سطح دریا مشخص می شود.ایران با قرار گرفتن بین ۲۵و۴۰درجه عرض جغرافیای شمالی،درمنطقه ی گرم قراردارد واز نظر ارتفاع نیز فلات مرتفعی است که مجموع سطوحی ازآن که ارتفاعشان از سطح دریا کمتراز۴۷۵ متر است،درصد بسیار کمی از سطح کل کشور را تشکیل می دهد.

طراحی ویلا
طراحی انبار

اقلیم استان قزوین

دانلود پاورپوینت اقلیم قزوین

دانلود پاورپوینت اقلیم قزوین

دانلود

شما میتوانید از سایت اویم شاهانه تمامی اطلاعات معماری خود را یافت کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما