تقاضای بازدید و چک ادواری دستگاه

فرم اداری

فرم اداری


مدیر / مسئول محترم ماشین آلات

احتراماً با توجه به رسیدن زمان بازدید و سرویس : ساخت ویلا از صفر تا صد

روزانه           هفتگی         ماهانه          ۶ ماهه        یکساله

خواهشمند است دستـور فرمائید نسبـت به بازدید سرویسهای فوق الذکر  اقدام لازم مبذول فرمایند.

 

نام و امضاء اپراتور

 

مسئول محترم نگهداری و تعمیرات آقای                             خواهشمنداست هرچه سریعتر نسبت به بازدیدو سرویسهای برنامه ریزی شده فوق الذکر در اسرع وقت و با دقت اقدام و گزارش لازم جهت ثبت در سوابق ارائه فرمایید .

                                                                                          مدیر/مسئول ماشین آلات

 

اینجانب                        مسئول‌ نگهداری وتعمیرات در تاریخ                           کلیه کنترلهای دوره‌ایی را انجام و موارد خاصی مشاهده نشد

کنترلهای دوره‌ایی را انجـام و موارد زیــر مشـاهده شـد. ساخت ویلا باغ

 

مسئول نگهداری و تعمیرات  

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهوبلاگواتس آپتماس