خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_usermeta' doesn't exist]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM wp_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID IN (1)

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1' LIMIT 1

بازسازی سیلو

بازسازی سیلو


بهره برداری و بازسازی سیلو

ساخت ویلا دوبلکس بازسازی سیلو انبارهای سیلو مکانی برای نگهداری غلات می باشند، که در شرایط ویژه ای قرار دارند. با توجه به اینکه حتی کوچکترین نم زدگی باعث بروز فاجعه و از بین رفتن غلات در کوتاه ترین زمان می شود، باید نسبت به بهره برداری و بازسازی سیلو با توجه به استانداردهای کافی اقدام شود.

جهت بازسازی با ما در ارتباط باشید.

بازسازی سیلو
بازسازی سیلو

معماری سیلو بسیار خاص و منحصر به فرد است و تنها با استخدام متخصصین در این حوزه می توان به بازسازی استاندارد آن پرداخت.

بازسازی خانه در سیستم نگهداری غلات در سیلوها باید به عدم نفوذ رطوبت توجه  ویژه ای داشت. برای این امر باید در نوسازی سیلو از عایق های استاندارد و مورد تایید استفاده شود. با مراجعه به شرکت های ارائه خدمات در این امر می توان از رسیدگی درست و مطلوب در بازسازی سیلو اطمینان حاصل کرد.

هزینه بازسازی سیلو
هزینه بازسازی سیلو

افزایش گنجایش سیلوها یکی دیگر از موارد مهم در بازسازی آن ها می باشد. اگر از سیلوها به درستی استفاده شود و هر چند سال یکبار نسبت به تعمیرات سیلو اقدام شود، می توانند از عمر بالایی در نگهداری غلات برخوردار باشند. عموما ساختمان سیلوها را در نزدیکی مزارع برپا می کنند، تا خللی در جابجایی محصولات ایجاد نشود.

سیلوها از ظرفیت های مختلفی برخوردار هستند، که با توجه به میزان محصولات از آنها بهره برداری می شود.

بازسازی سیلو
بازسازی سیلو

هزینه بازسازی سیلو

سیلوها با دیوارهای بلند و شرایط خاص دارای هزینه های بالایی در بازسازی سیلو می باشند. ابتدا باید بودجه مورد نظر را تعیین کنید، سپس با راهنمایی کارشناسان مربوطه میزان هزینه ها را تخمین بزنید. تعمیرات سیلو باید در کوتاه مدت انجام شود، تا از نواقص احتمالی آن غافل نشد. در صورتی که زیرساخت های سیلو از نقص در نگهداری و ایجاد شرایط مناسب برخوردار باشد، باید نسبت به تعمیر آن اقدام نمود.

تعمیرات سیلو
تعمیرات سیلو

کلام آخر نوسازی سیلو

سیلوها از شرایط خاصی در معماری و نگهداری غلات برخوردار می باشند، که استخدام نیروی متخصص در حفظ و نگهداری آن می تواند از میزان آسیب دیدگی آن بکاهد.

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1' LIMIT 1

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_terms' doesn't exist]
SELECT DISTINCT t.term_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (32042) ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_terms' doesn't exist]
SELECT DISTINCT t.term_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (32042) ORDER BY t.name ASC

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_terms' doesn't exist]
SELECT t.term_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND t.slug IN ('fix-query-by-tags') LIMIT 1

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'pardisan_evimshahane.wp_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1' LIMIT 1

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!