سيستم ساختمانی ترونكو

سيستم ساختمانی ترونكو


الزامات سیستم ساختمانی ترونکو

نکات مهم الزامات سیستم ساختمانی ترونکو

کابینت

کابینت

-۱ کاربرد لوله های فولادی در دیوارهای ساختمان به علت اثرات نامناسب در فیزیک ساختمان قابل تایید نمی باشد و پیشنهاد میشود با پیروی از روش ساخت ساز ه های LSF نسبت به طراحی دیوارها اقدام شود.

-۲ با توجه به بند ۱ الزامات، سیستم باربر جانبی همانند سازه های LSF با مهاربند همگرا خواهد بود.

-۳ مهاربندی های تسمه ای مورد استفاده در این سیستم باید فاقد هرگونه افتادگی و لقّی اولیه باشند.

نقاشی ساختمان فیروزکوه

-۴ استفاده از این سیستم برای ساختمان های با اهمیت متوسط تا ۲ طبقه و آموزشی تا ۱ طبقه بلامانع است.

-۵ به کارگیری حداکثر دهانه باربر ثقلی ۴ متر و حداکثر ارتفاع ناخالص (با احتساب ضخامت سقف)

 ۳/۶ متر برای هر طبقه در این سیستم مجاز است.

-۶ طراحی سازه ای کلیه اجزا و اتصالات سیستم بر اساس استاندارد  AISI و طرح لرزه ای آن بر اساس استاندارد۲۸۰۰ و با استفاده از ضریب R  مساوی ۵ انجام شود.

-۷ کنترل سازه در مقابل بار باد مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان بارهای وارد بر ساختمان با در نظر گرفتن سیستم مقاوم در مقابل بار جانبی زلزله که در بند ۲ آورده شده است، انجام شود.

-۸ رعایت محدودیت حداکثر بار زنده و مرده به ترتیب ۲۵۰ و ۴۰۰ کیلوگرم بر متر مربع برای سقفها الزامی است.

-۹ رعایت مشخصات فولاد سرد نورد شده بر اساس استاندارد ASTM الزامی است.

-۱۰ تامین ضوابط دیافراگم صلب برای کلیه سقف ها الزامی است.

-۱۱ رعایت ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان طرح و اجر ای ساختمان های بتن آرمه در طرح و محاسبه سقفها الزامی است.

-۱۲ به منظور تامین یکپارچگی بین سقف بتن مسلح و تیرهای فولادی سرد نورد شده، به کارگیری برشگیر مطابق آیین نامه  AISC الزامی است

-۱۳ کلیه اتصالات اعضای قائم به اعضای افقی می باید به گونه ای باشد که یکپارچگی اعضا در ارتفاع سازه تامین شود.

 -۱۴ ضوابط مربوط به اجزا اتصالی شامل پیچ خودکار، پیچ و مهره باید مطابق آئین نامه AISC و استاندارد  AISI تامین شود.

-۱۵ در صورت استفاده از اتصالات جوشی، رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جوشکاری اعضای سرد نورد شده مطابق استاندارد AISI و آئین نامه هایAISC  و AWS الزامی است

-۱۶ لازم است تمهیدات لازم متناسب با شرایط مختلف اقلیمی و محیط های خورنده ایران صورت پذیرد.

-۱۷ کلیه مصالح و اجزا در این سیستم اعم از معمار ی و سازه ای از حیث دوام، خوردگی، زیست محیطی و … باید بر مبنای مقررات ملی ساختمان ایران و یا آئین نامه های ملی یا معتبر بین المللی شناخته شده و مورد تایید به کار گرفته شود.

-۱۸ در خصوص این سیستم، رعایت مبحث نوزدهم مقررات ملى ساختمان ایران با عنوان صرفه جویی در مصرف انرژی الزامى است.

-۱۹ ضوابط و مقررات مربوط به محافظت ساختمان ها در برابر آتش باید مطابق با مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان حفاظت ساختما ن ها در مقابل حریق و همچنین الزامات نشریه شماره  ۴۴۴  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن )آیین نامه محافظت ساخ تمان ها در برابر آتش ( رعایت شود. مقاومت اجزای ساختمان در برابر آتش باید مطابق با ضوابط مذکور تأمین شود که با توجه به نوع سازه، برای این منظور نیاز به استفاده از پوشش های محافظت کننده می باشد. از جمله رعایت ضوابط فصل های ۳ و ۸ از نشریه شماره ۴۴۴ در رابطه با مقاومت اجزای ساختمان در برابر آتش الزامی است . همچنین حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان بستگی به مقاومت اجزای ساختمان در برابر آتش دارد که باید در مطابقت با فصل ۴ از نشریه ۴۴۴ تعیین شود.

طراحی ویلا ساحلی

-۲۰  صدابندی هوابرد جداکننده های بین واحدهای مستقل و پوسته خارجی ساختمان و صدابندی سقف بین طبقات باید مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان عایق بندی و تنظیم صدا تامین شود.

-۲۱ اخذ گواهی نامه فنی برای محصول تولیدی پس از راه اندازی خط تولید از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن الزامی است.

سیستم ساختمانی ترونکو

سیستم ساختمانی ترونکو

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر : 

هزینه ی نقاشی ساختمان
ساخت ویلا فرهنگیان

مراحل ساخت ساختمان تصویری

هزینه جواز ساخت بافت فرسوده

مشارکت در ساخت زاگرس

ضوابط شهرداری یزد

وال پست در اسکلت بتنی

آموزش ترکیب رنگ نقاشی ساختمان

اموزش پرسپکتیو پله

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

واتس آپ - مشاورهتماس با ما - مشاوره