از ۰ تا ۱۰۰ طراحی زورخانه و ساخت زورخانه

طراحی زورخانه

طراحی زورخانه


از گود پهلوانی تا اوج انسانیت در طراحی زورخانه

به گزارش : طراحی زورخانه شبیه تکایا، خانقاه‎ها و چهار طاقی‎های دورۀ ساسانی است. به اعتقاد پژوهشگران، ورزش پهلوانی و آیین‎های آن که در زورخانه‎ها اجرا می‎شود به عصر اشکانیان باز می‎گردد. نظر به همین قدمت، ساخت زورخانه تابع سنت‎های بسیاری است که از دیرباز در معماری زورخانه وجود داشته است.

جهت طراحی و ساخت با ما در تماس باشید.

طراحی زورخانه
طراحی زورخانه

زورخانه معماری پیچیده‎ای ندارد. به قولی بسیار ساده و خودمانی است ولی اصولی دارد که باید در آن رعایت شود و نادیده گرفتن آن‎ها، اصالت زورخانه را زیر سؤال می‎برد. مخصوصاً اگر بدانیم که هر کدام از این اصول فلسفه‎ای تربیتی و معنوی در باطن خود دارند.

دکوراسیون داخلی منزل مدرن اهمیت ورزش زورخانه‎ای و بعد تربیتی آن در فرهنگ ایرانی تا جایی است که در تقویم رسمی ایران یک روز به ورزش پهلوانی اختصاص داده شده است. در سال‎های اخیر نیز با حمایت وزارت میراث فرهنگی و وزارت ورزش و جوانان، ساخت زورخانه بار دیگر رونق گرفته است، چرا که زورخانه‎ها محل تربیت و آشنا ساختن جوانان با ارزش‎های انسانی و جهت دهی قدرت بدنی آنان در راستای کارهای خیر و نیک است.

طراحی زورخانه
طراحی زورخانه

ویژگی‎های معماری در طراحی زورخانه

بنای زورخانه ویژگی‎هایی دارد که با روح ورزشهای آن سازگار است. در طراحی زورخانه، محل ورزش پهلوانان گود نام دارد. گود زورخانه نسبت به سایر میادین ورزشی در موقعیت پست‎تری ساخته می‎شود و به شکل یک چالۀ بزرگ است. چرا که پهلوانی که در آن به نمایش زور بازوی خود می‎پردازد دچار نخوت و غرور نگردد.

ساخت زورخانه
ساخت زورخانه

ساخت زورخانه

ورودی زورخانه دری کوچک و کم ارتفاع است. هر کس بخواهد به محیط مقدس زورخانه وارد شود باید سر خود را خم کند و به این ترتیب احترام و فروتنی خود را نشان دهد. جایگاه مرشد نیز در بالای گود و در برابر جایگاه تماشاچیان قرار دارد. اشخاصی که در گود به ورزش‎های سنتی می‎پردازند با ضرباهنگ مرشد هماهنگ می‎شوند. در طراحی زورخانه، تزئینات معماری ترکیبی از هنر قهوه‎خانه‎ای و خطاطی است. این تزئینات یادآور داستان‎های حماسی ایرانی و دلاوری‎های بزرگان دین هستند.

ساخت زورخانه
ساخت زورخانه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!