آموزش تردی مکس رایگان

آموزش تری دی مکس

کلاس های آموزشی حامد ملکی

منبع : صفحه رسمی آپارات مهندس ملکی

جلسه اول معرفی تردی مکس

آموزش مکس – فصل اول – XEON یا Core-i

آموزش مکس فصل اول  محیط کار و تنظیمات اولیه

آموزش مکس فصل اول محیط کار و تنظیمات اولیه دو

آموزش مکس  فصل اول زوایای دید

آموزش مکس  فصل اول  حرکت فایل

آموزش مکس  فصل اول  نکات پایانی ۱

آموزش مکس – فصل دوم – انتخاب

آموزش مکس فصل دوم سگمنت ها

آموزش مکس فصل دوم احجام پایه

آموزش مکس فصل دوم ادامه احجام پایه

آموزش مکس فصل دوم احجام پایه

آموزش مکس فصل دوم چند ابزار از کلیک راست

آموزش مکس فصل دوم Transforms

آموزش مکس فصل دوم Clone Transform Center

آموزش مکس فصل دوم Align

آموزش مکس فصل دوم تمرینات Align

آموزش مکس فصل دوم تمرینات Align 2 و Grid

آموزش مکس فصل سوم فرمان Array

آموزش مکس فصل دوم تمرینات Array

آموزش مکس فصل دوم Scatter و Advance Painter

آموزش مکس فصل سوم shapes

آموزش مکس فصل سوم Editable Splines مبانی

آموزش مکس فصل سوم Spline Settings, Part2 Spline Training 1

آموزش مکس SPLines Training Chairs

آموزش مکس SPLines Training  Door and Fence

آموزش مکس SPLines Training Table and TV Set

آموزش مکس Lathe, Glue and Floor Generator

آموزش مکس LOFT

آموزش مکس LOFT  Fit

آموزش مکس تمرین Loft و پلاگین Sweep Profile

آموزش مکس پلاگین های Spline Land, Multimesher

آموزش مکس  آیتمهای معماری  دیوار، در و پنجره

آموزش مکس پله ها

آموزش مکس نرده ها

آموزش مکس Editable Polies

آموزش مکس Polygons، نقاط و خطوط

آموزش مکس Polygons، لبه ها و سطوح

آموزش مکس سطوح قسمت دوم

آموزش مکس تمرینات Polygons کابینت

آموزش مکس پلاگین ساخت کابینت

آموزش مکس تمرینات Polygons تخت

آموزش مکس تمرینات polygons سر اسب

آموزش مکس تمرینات Polygons خانه پوسته ای

آموزش مکس Polygons قسمت ریبون

آموزش تردی مکس

آموزش مکس Polygons قسمت ریبون III

آموزش مکس Polygons  قسمت ریبون IV

آموزش مکس Polygons قسمت ریبون V بخش Freeform

آموزش مکس Object Painter

آموزش مکس – Populate